Cor de Cambra

imatge Cor de Cambra de la UAB

Director: Poire Vallvé
 
El Cor de Cambra és una iniciativa sorgida des del Cor de la UAB per dedicar un espai a la investigació en el cant coral des del punt de vista de la interpretació i de la creació de nous repertoris.

Amb el Cor de Cambra es pretén aprofundir en la formació dels cantaires, tan vocalment com musicalment, i ampliar-ne la dedicació i l'exigència respecte a la resta de membres del Cor, per dotar-los d’un criteri més professional. 

El Cor de Cambra actua freqüentment en actes institucionals dins i fora de la UAB.

La formació està integrada per un màxim de dotze membres. Per ser-ne membre cal fer una prova de nivell i una entrevista prèvia amb el director.

 

Informació per al curs 2016-2017
 
Dates: del 26 de setembre de 2016 al 30 de juny de 2017.
 
Dies i horaris d'assaig: el dilluns de 14.30 a 17.30 h (la primera part conjuntament amb el Cor i la segona només el Cor de Cambra) i el dijous de 14.30 a 16 h (tota la sessió amb el Cor).
 
Convalidable per 6 crèdits ECTS.

 
Prova d'accés
 
La prova d’accés per als nous membres consisteix en una entrevista amb el director i una prova de veu i lectura en què s’avalua la tessitura, l’afinació i el timbre.
No cal preparar cap tipus de repertori.
La durada aproximada de la prova és de 10 minuts per persona.

 
Dies i horaris per a la prova

- Dilluns 19 de setembre entre les 13.00 h 16.00 h.
- Dijous 22 de setembre entre les 14.30 h i les 16.00 h.
- Dilluns 26 de setembre entre les 13.00 h i les 14.30 h.
- Un cop iniciats els assaigs, els dijous de 16.00 h a 17.00 h.


Important!
Per concertar data i hora per a la prova, cal posar-se en contacte amb Cultura en Viu:
coordinacio.administrativa.agora@uab.cat / 93 581 10 21


Requisits

- S'ha de tenir experiència prèvia com a membre d'altres formacions corals.
- Es valoraran coneixements en llenguatge musical i, tot i que no és indispensable saber solfeig, cal tenir una bona orella i capacitat d'afinació.
- S'ha d'assistir a la prova de veu i a l'entrevista amb el director.
- S'ha d'estar disposat a assistir amb regularitat als assaigs i es demana certa disponibilitat i flexibilitat horària per actuar dins i fora de la UAB.