Cultura en Viu

Orquestra de la UAB

Informació general Curs 2021/2022

Imatge Orquestra web

Direcció: Jesús Badia

L'Orquestra de la UAB va néixer el curs 1996-1997, sota la direcció musical de Joan Casals. Es tracta d'una formació integrada per músics que ja tenen un nivell bàsic assolit i que busquen un espai de continuïtat musical on puguin seguir compaginant la música i els estudis universitaris amb rigor i d'una manera amena.

L'Orquestra assaja setmanalment i treballa amb un repertori musical flexible i divers. Com que els integrants varien cada curs, també ho fa la fisonomia i la formació del grup, que sovint s'aproxima al perfil musical d'una orquestra de cambra. Els seus membres tenen una dedicació regular i participen tant als assajos com als concerts que es fan dins i fora de la UAB al llarg de l'any.

Per formar part del Cor, cal fer una prova d'accés i una entrevista prèvia amb el director.

 

Dates i horaris d'assaig

Dates: del 4 d'octubre de 2021 al 30 de maig de 2022.

Dia i horari d'assaig: dilluns i dijous de 13.00 a 14.30 h.
I 4 assaigs intensius extres durant el curs (s'acordarà prèviament amb tota la formació).

Convalidable per 6 crèdits ECTS (anual) o per 3 crèdits ECTS (semestral).

 

Proves d'accés

Les proves d'accés per a nous membres es realitzaran de forma presencial el següents dies:

 • Dijous 23 de setembre entre les 12 i les 14 h
 • Dilluns 27 de setembre entre les 12 i les 14 h
 • Un cop iniciats els assaigs els dilluns i dijous de 12 a 12.45 h

Un cop enviat el formulari, cal posar-se en contacte amb inscripcions.cultura@uab.cat per acordar la franja horària per fer la prova de veu amb el director del Cor.

 • La prova té una durada de 15 minuts per persona
 • Cal portar preparades dues obres de caràcter contrastat (millor si poden ser de diferents èpoques) d'una durada  d'entre 4 i 8 minuts per poder fer una mostra de nivell amb l'instrument.

 

Requisits generals
 • 3r de grau mig de solfeig o similar i prou autonomia amb l'instrument
 • S'ha de tenir experiència prèvia com a membre d'altres formacions orquestrals.
 • S'ha d'omplir el formulari i enviar-lo.
 • S'ha d'estar disposat a assistir amb regularitat als assaigs i es demana certa disponibilitat i flexibilitat horària per actuar dins i fora de la UAB.

 

Inscripcions
 • Nous membres: inscripció per a prova d'accés a través del següent formulari:

                     anar al formulari

 • Membres actuals que vulguin continuar: matrícula directa a partir de l'1 de setembre al següent enllaç:

                    inscripcions obertes

 

Degut a la situació sanitària aquesta activitat pot patir canvis temporals de format al llarg del curs pel que fa a la presencialitat o virtualitat de les sessions o assaigs.