Equipaments Culturals

La UAB disposa d’uns espais adients d’exhibició i de producció artística. Molts d'ells els pots trobar a la Plaça Cívica: un teatre, un cinema, una vestíbul d'exposicions, una sala d'actes, dues sales d'assaig i una sala polivalent. A més del treball diari (assajos, proves, classes, etc.), en aquestes sales trobareu una programació composada principalment per propostes dels Grups Estables de dansa, música i teatre, de col·lectius d'estudiants, i d'altres activitats acadèmiques i professionals. Són les següents: