Fitxa Tècnica Sala Teatre

Imatge Sala Teatre Escenari


La Sala Teatre de la UAB és un espai versàtil i equipat de manera professional que proporciona les condicions idònies per a espectacles de dansa, teatre i concerts musicals, tan professionals, com amateurs i de producció pròpia. També acull activitats de caràcter acadèmic o institucional, com conferències, xerrades, lectures de tesis, o altres activitats de formats molt diversos provinents de la comunitat universitària.


Imatges Sala Teatre: escenari i platea

Fitxa tècnica i plànols

Com arribar? plànol d'accés