Equip

VICERECTORAT I ADMINISTRACIÓ
 
  Vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura
Carlos Sánchez

  Administradora de Serveis i Projectes Específics
Isabel Aledo
 
EQUIP TÈCNIC I ARTÍSTIC
 
Responsable
David Sirvent
 
Producció artística
Glòria Zapater, Mónica Llibre i Carlota Alba
 
Producció tècnica
Iban Esteve
 
Suport a la producció
Marta Sellart
 
Dansa
Laia Santanach
 
Música
Poire Vallvé i Jesús Badia
 
Teatre
Ricard Gázquez, Arnau Vidal i Màrcia Cisteró