Cultura en Viu

Equip

Equip

VICERECTORAT I ADMINISTRACIÓ
 
Vicerectora de Comunicació i Cultura

Virginia Luzón

Administradora de Serveis i Projectes Específics
Isabel Aledo
 
EQUIP TÉCNIC I ARTÍSTIC
 
Responsable

David Sirvent
 
Producció artística

Glòria Zapater i Mónica Llibre
 
Producció tècnica

Iban Esteve
 
Suport a la producció i a la comunicació

Jofre Pijuan i Anne-Marie Henríquez
 
Dansa

Laia Santanach, Mario G Saez, David Nóvoa i 

Hèctor Puigdomènech 

Escriptura
Jordi Gol

Música
Poire Vallvé, Jesús Badia i Óliver Carrasco
 
Teatre

 Ricard Gázquez, Arnau Vidal, Màrcia Cisteró, 

 Harris Gordon, Sophie Heydel i Míriam Escurriola