Cultura en Viu

Escriptura Creativa (nivell 2)

Informació Curs 2023/24

L'objectiu del taller és aprofundir en algunes de les tècniques d'escriptura fonamentals enfocades principalment a la narrativa de ficció per proporcionar als alumnes les habilitats i recursos necessaris per millorar les seves obres. El taller té un caràcter eminentment més pràctic que el Taller d'escriptura creativa, i es basarà en el anàlisi de texts de mestres reconeguts de la literatura universal per tal d'extraure exemples de les tècniques narratives directament de les obres.

 

Professor: Jordi Gol.
Dates: del 29 de febrer al 23 de maig de 2024.
Horaris: els dijous de 16.00 h a 19.00 h.
Preu: comunitat de la UAB 120 €, altres 170 €.


Convalidable per 2 crèdit ECTS.

 

Inscripció online a partir de l'1 de febrer de 2024 (places limitades i assignades per ordre d'inscripció).

 

Informació per a totes les inscripcions