Tècnica de Veu (Online)

Aquesta activitat semestral facilita als participants coneixements teòrics i pràctics que els permeten desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes habilitats, el curs permetrà utilitzar la veu adequadament en diferents àmbits.

Objectius

  • Conèixer els aspectes fonamentals dels principis que regeixen la producció de la veu.
  • Conèixer i sensibilitzar el cos mitjançant una relaxació adequada i una bona tècnica respiratòria.
  • Aconseguir una emissió vocal lliure i natural que permeti cantar sense esforç i amb una projecció adequada.
  • Adquirir una dicció clara i natural mitjançant l’ús correcte dels mitjans d’articulació de la paraula i d’expressivitat en el llenguatge.
  • Assolir una disciplina de treball que permeti descobrir i desenvolupar la veu mitjançant la recerca constant dels propis recursos vocals i de relaxació, a més d'incorporar les tècniques que s'ensenyin.

Informació curs 2020/21
 
Professor: Marta Dosaiguas.
Dates: del 9 de març a l'1 de juny
Horari: dimarts d'11.00 h a 12.30 h (més mitja hora de tutories individuals)
Preu: comunitat de la UAB 150 €, altres 170 €

Activitat amb reconeixement acadèmic (1 crèdit ECTS)


Inscripcions online del 8 al 28 de febrer (places limitades i assignades per ordre d'inscripció).
Informació per a totes les inscripcions