Tècnica de Veu

Aquesta activitat semestral facilita als participants coneixements teòrics i pràctics que els permeten desenvolupar, potenciar i cuidar la veu. Mitjançant el domini d’algunes habilitats, el curs permetrà utilitzar la veu adequadament en diferents àmbits.

Objectius

  • Conèixer els aspectes fonamentals dels principis que regeixen la producció de la veu.
  • Conèixer i sensibilitzar el cos mitjançant una relaxació adequada i una bona tècnica respiratòria.
  • Aconseguir una emissió vocal lliure i natural que permeti cantar sense esforç i amb una projecció adequada.
  • Adquirir una dicció clara i natural mitjançant l’ús correcte dels mitjans d’articulació de la paraula i d’expressivitat en el llenguatge.
  • Assolir una disciplina de treball que permeti descobrir i desenvolupar la veu mitjançant la recerca constant dels propis recursos vocals i de relaxació, a més d'incorporar les tècniques que s'ensenyin.

Informació curs 2019/2020
 
Professor: Marta Dosaiguas.
Dates: del 25 de febrer al 19 de maig de 2020.
Horari: dimarts d'11.00 h a 13.00 h.
Preu: comunitat de la UAB 90 €, altres 120 €.

Convalidable per 1 crèdit ECTS.


Inscripcions online fins dilluns 24 de febrer (places limitades i assignades per ordre d'inscripció).
Informació per a totes les inscripcions
 
Atenció novetat! Les persones membres dels nostres cursos i tallers artístics us podeu inscriure sense cost a l’activitat Viu la Cultura, reconeguda amb 2 crèdits ECTS, si s’acredita l’assistència a 16 esdeveniments culturals programats a la Sala Teatre i a la Sala Cinema de la UAB durant el curs 2019/2020.