Cor de Cambra

Imatge Cor de Cambra web

Director: Poire Vallvé
 
El Cor de Cambra és una iniciativa sorgida des del Cor de la UAB per dedicar un espai a la investigació en el cant coral des del punt de vista de la interpretació i de la creació de nous repertoris.

Amb el Cor de Cambra es pretén aprofundir en la formació dels cantaires, tan vocalment com musicalment, i ampliar-ne la dedicació i l'exigència respecte a la resta de membres del Cor, per dotar-los d’un criteri més professional. 

El Cor de Cambra actua freqüentment en actes institucionals dins i fora de la UAB. La formació està integrada per un màxim de dotze membres. Per ser-ne membre cal fer una prova de nivell i una entrevista prèvia amb el director.


Informació per al curs 2018-2019

Preinscripció: a partir del 5 de setembre
!*
Els antics membres del Cor de Cambra també cal que s'inscriguin i es presentin al primer dia d'assaig.
 
Dates del curs: de l'1 d'octubre de 2018 al 30 de juny de 2019.
 
Dies i horaris d'assaig: el dilluns de 14.30 a 17.30 h (la primera part conjuntament amb el Cor i la segona només el Cor de Cambra) i el dimecres de 14.30 a 16 h (tota la sessió amb el Cor).
 
Convalidable per 6 crèdits ECTS.

 
Prova d'accés
 
La prova d’accés per als nous membres consisteix en una entrevista amb el director i una prova de veu i lectura en què s’avalua la tessitura, l’afinació i el timbre.
No cal preparar cap tipus de repertori.
La durada aproximada de la prova és de 10 minuts per persona.

 
Dies i horaris per a la prova

- Dimecres 12 de setembre entre les 13.30 h a 14.30h i de 15.00 h a 16.30 h
- Dilluns 17 de setembre entre les 14.30 h a 16.00 h.
- Dimecres 19 de setembre entre les 13.30 h a 14.30h i de 15.00 h a 16.30 h
- Dimecres 26 de setembre de 16.00 h a 17.00 h

- Un cop iniciats els assaigs, els dimecres de 16.00 h a 17.00 h.

Important!
Per concertar data i hora per a la prova, cal posar-se en contacte amb Cultura en Viu un cop realitzada la inscripció:
inscripcions.cultura@uab.cat / 93 581 22 04


Requisits

- S'ha de tenir experiència prèvia com a membre d'altres formacions corals.
- Es valoraran coneixements en llenguatge musical i, tot i que no és indispensable saber solfeig, cal tenir una bona orella i capacitat d'afinació.
- S'ha d'assistir a la prova de veu i a l'entrevista amb el director.
- S'ha d'estar disposat a assistir amb regularitat als assaigs i es demana certa disponibilitat i flexibilitat horària per actuar dins i fora de la UAB.

 
Atenció novetat! Les persones membres dels nostres dels nostres grups estables us podeu inscriure sense cost a l’activitat Viu la Cultura, reconeguda amb 2 crèdits ECTS, si s’acredita l’assistència a 16 esdeveniments culturals programats a la Sala Teatre i a la Sala Cinema de la UAB durant el curs 2018/2019.