Avisos

Treball Final d'Estudis - Terminis

[10/04/2019 - 30/05/2019]

Terminis per sol·licitar el registre del títol perquè consti a l’expedient de l’estudiant:

-Convocatòria de setembre: del 2 al 5 de setembre de 2019 

Màster UniversitariInformació sobre el procediment
Grau: l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG: Informació a Lliurament i defensa (punt 4.4)

No oblidis mirar tots els avisos