Avisos

Grau en Educació Primària:

[16/05/2019 - 31/07/2019]

Pràcticums IV i IV del curs 2019-2020:
Ja podeu consultar el calendari i procediment d’assignació de centre de pràctiques, així com les sessions informatives previstes per al 20-05-2019: més informació
 

Treball Final d'Estudis:

[10/04/2019 - 30/05/2019]

Terminis per sol·licitar el registre del títol perquè consti a l’expedient de l’estudiant:
-Convocatòria de juny: del 3 al 14 de juny de 2019
-Convocatòria de setembre: del 2 al 5 de setembre de 2019

Màster Universitari: Informació sobre el procediment
Grau: l’estudiant podrà sol·licitar el registre del títol específic del seu TFG: Informació a Lliurament i defensa (punt 4.4)
 

Alumnat del Grau en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària que vulgueu realitzar la Menció en Educació Musical el pròxim curs 2019-2020 i no pugueu acreditar documentalment el nivell requerit per realitzar aquesta menció:

[10/04/2019 - 30/05/2019]

Esteu convocats a una prova el pròxim:
DATA: Dimarts 21-05-2019
HORA: a les 13 h. (l’alumnat del torn de matí) i a les 15 h. (l’alumnat del torn de tarda)
LLOC: aula 61 de l’Edifici G6 de la Facultat de Ciències de l’Educació
CONTINGUT DE LA PROVA: En aquesta prova s'avaluaran els coneixements de lectura (melodia i ritme), de reconeixement oral i escrit (imitació, reconeixement, dictat), així com de cançó i veu, i d'anàlisi d'obres musicals (nivell estructural, rítmic i melòdic) equivalent al nivell de grau elemental de música.
 

No oblidis mirar tots els avisos