Canvi d'estudis universitaris espanyols parcials

 


IMPORTANT: En el cas del Grau en Educació Infantil i del Grau en Educació Primària és un requisit la superació de les PAP. Trobaràs més informació sobre aquest requisit en els següents enllaços:

 

Sol·licitud d'admissió

Termini: del 24 de febrer al 31 de març de 2023

Preu: pots consultar-lo a la pàgina de preus dels serveis administratius

Documentació: 

  • Escrit de motivació
  • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient*
  • Pla d'estudis dels estudis d'origen (només si no està publicat al RUCT o al BOE)
  • Programes o guies docents de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen, només en el cas que les guies docents no estiguin publicades al web de la Facultat d’origen
  • Documentació acreditativa d'exempció o bonificació de la taxa, si s'escau

*Els estudiants que venen de la UAB no cal que portin aquesta documentació

La preinscripció només quedarà registrada, si s’ha realitzat el pagament de la taxa amb targeta bancària i s'ha adjuntat tota la documentació obligatòria.

 

Resolució d'admissió

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia

 

Informació de matrícula

La pots consultar als següents enllaços:

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia