Reincorporacions

 

Informació general:
Consulta la informació sobre el tràmit: reincorporació als estudis

 

Lloc de presentació de la sol·licitud:
L'hauràs de formalitzar a la Gestió Académica del centre i adreçar-la al deganat: Com formalitzar el tràmit

 

Termini de sol·licitud:
Consulteu el calendari de tràmits administratius de la Facultat, a l’apartat Accés: Calendari administratiu (Apartat ACCÉS)

 

Formulari
Sol·licitud