Competència Lingüística

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

CompetenciaLlengua


COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

Informació general


La Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB vol oferir una formació de qualitat  als futurs professionals del món educatiu. Un dels aspectes rellevants d’aquesta formació  és l’assoliment d’una òptima competència comunicativa, imprescindible per a un bon exercici de la professió docent.

El reforç de les habilitats comunicatives amb què   l’estudiant arriba a la Facultat li ha de facilitar,  d’entrada, un millor rendiment en el context universitari en qualsevol tipus d’àrea del coneixement i de pràctica acadèmica, ja que el domini del llenguatge i de les estratègies discursives orals i escrites són el vehicle amb què construïm el nostre pensament i compartim la nostra experiència. Aquestes habilitats comunicatives han de constituir després una de les bases d’una bona pràctica en el món professional. 
 
Un dels aspectes inclosos en la competència lingüística és el domini de les llengües oficials en el nostre context i, especialment, del català com a llengua vehicular de l’ensenyament. A part de les habilitats comunicatives generals, és imprescindible que el futur educador domini els diferents àmbits de la llengua (des del registre col·loquial al llenguatge d’especialitat de la seva professió; la normativa oral i escrita; la correcció fonètica, etc.).

Pel que fa a la llengua catalana, en aquesta pàgina web, a l’apartat NIVELLS REQUERITS, hi ha la definició dels nivells que es demanen al llarg dels Graus d’Educació Infantil i Educació Primària i com es gradua al llarg de la carrera el control de la competència lingüística que cal assolir.

A l’apartat COM PREPARAR-TE, es presenten les diferents vies que l’estudiant pot utilitzar per completar la seva formació (treball autodidacta, cursos de reforç, recursos d’internet...). 

Per qualsevol dubte contacteu amb la Coordinació de la vostra titulació.

 

                                                                                           COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
NIVELLS I PROVES                       COM PREPARAR-TE
INFORMACIÓ
GENERAL


(Calendari, convalidacions....) 
 
       NIVELL 1             NIVELL 2        PROVES Treball autodidacta.Presentació

Curs de Llengua Catalana nivell C

Gramàtica zero    

(1) Curs d'expressió escrita en l'àmbit acadèmic
(2) Curs de reforç de català normatiu 

Cursos de Reforç del Servei de Llengües a la Facultat:

-Nivell 2 de Llengua Catalana
per a Mestres d’Educació Infantil i Educació Primària 
-Tutories de correcció fonètica 
Recursos      online
Progra-ma Explicació dels continguts Programa Explicació dels continguts  Prova de diagnòstic Descripció Prova de Nivell 2

Exemple de Prova de Nivell 2

Exemple de prova de Nivell 2 -solucions