Horaris i Aulari

Distribució dels grups de les assignatures obligatòries de la titulació: 

 

Grups Formació Bàsica i Obligatòries Torn
61 Matí
62 Tarda

Informació sobre l’assignació i canvi de torn:

L’assignació del grup es fa abans de la matrícula de primer curs i el grup assignat es manté durant tot el grau. Més informació

Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024


Abans del començament del curs, es poden produir canvis a l'assignació definitiva de professorat.Aulari:

Aulari Curs 2023/24

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Avisos Importants:

Abans de  formalitzar la matrícula, consulteu els prerequisits de matrícula que apareixen a les guies docents de les assignatures

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.

 


Distribució dels grups de les assignatures obligatòries de la titulació: 
 

Grups Formació Bàsica i Obligatòries Torn
21 i 31 Matí
41 Tarda
71* Tarda

* Grup específic del Grau d'Educació Primària en llengua anglesa 

Informació sobre l’assignació i canvi de torn (als grups 21, 31 i 41):

L’assignació del grup es fa abans de la matrícula de primer curs i el grup assignat es manté durant tot el grau. Més informació. 


Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024


Abans del començament del curs, es poden produir canvis a l'assignació definitiva de professorat.


Aulari:

Aulari Curs 2023/24

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.Avisos Importants:

Abans de formalitzar la matrícula, consulteu els prerequisits de matrícula que apareixen a les guies docents de les assignatures.


IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.


Els grups assignats a aquest doble grau seran els següents:

A TOTS ELS CURSOS: Grup 31 Matí/Grup 41 Tarda (Grau en Educació Primària) - Grup 61 Matí/Grup 62 Tarda (Grau en Educació Infantil)

Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

 

Professorat de les assignatures

Professorat per al curs 2023/2024

Abans del començament del curs, es poden produir canvis a l'assignació definitiva de professorat.


Aulari

Aulari Curs 2023/24 Grau en Educació Infantil

Aulari Curs 2023/24 Grau en Educació Primària

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Avisos Importants:

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.


Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024

Abans del començament del curs, es poden produir canvis a l'assignació definitiva de professorat.


Aulari:

Aulari Curs 2023/24

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Avisos Importants:

Abans de formalitzar la matrícula, consulteu els prerequisits de matrícula que apareixen a les guies docents de les assignatures

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.


Horaris:

Horaris del curs 2023/2024

 

Professorat de les assignatures:

Professorat per al curs 2023/2024

Abans del començament del curs, es poden produir canvis a l'assignació definitiva de professorat.


Aulari:

Aulari Curs 2023/24

 

Consulta dels horaris, de l'aulari i del professorat a través del mòdul Consulta d'Horaris. En aquest enllaç podràs fer la cerca per pla d’estudis, curs, assignatura, etc.

També pots fer la consulta directament mitjançant l’opció Consulta d’horaris de l’alumne. En aquest enllaç t’hauràs d’identificar amb el teu NIU i contrasenya i, automàticament, podràs visualitzar en pantalla els horaris, aulari i professors que tens assignats en funció de la teva matrícula.

Al document "Guia de Consulta" trobaràs un manual sobre el funcionament d’aquesta eina.


Avisos Importants:

Abans de formalitzar la matrícula, consulteu els prerequisits matrícula que apareixen a les guies docents de les assignatures

IMPORTANT: es recomana imprimir els horaris i tenir-los davant, en el moment de fer la matrícula. Només d'aquesta manera tindràs clar de quin grup t'estàs matriculant, i evitaràs solapaments entre assignatures. Has de tenir en compte que les modificacions de matrícula tenen un cost econòmic, que et pots estalviar consultant bé els horaris de cada grup.