Discapacitat i NEE

Preguntes freqüents

 • Som el Servei per a la Inclusió a la UAB -PIUNE. Treballem per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat i/o necessitat educativa específica, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat, com la resta dels seus companys.

 • Com a nou usuari, segueix les següents indicacions per formar part del PIUNE. 
 • Si vols continuar sent usuari del PIUNE, has de tenir en compte que cada any acadèmic has de fer la renovació. Ja ens posarem en contacte amb tu per recordar-te que has de demanar cita per a renovar. 

 • Aquells estudiants que estiguin en possessió d’un certificat de discapacitat.
 • Aquells estudiants que per motius de salut puguin justificar una “condició especial”, ja sigui temporal o permanent, com ara trastorns d’aprenentatge, trastorns mentals, traumes físics, etc.

 • Sí, tots els estudiants han d’haver presentat el certificat de discapacitat i/o documentació mèdica o psicològica i la matricula universitària per gaudir del servei.

 • Sí, la informació sobre l’estudiant es gestiona des del PIUNE i a partir d’aquesta s’elabora un informe específic per al/la Tutor/a de NEE de la facultat o centre, que és qui ha de transmetre-la al professorat.

 • És la persona encarregada de coordinar l’atenció a l’estudiant a la facultat o escola i depèn del deganat, serveix de vincle entre el PIUNE i/o altres serveis, els docents i els estudiants amb NEE.
 • Consulta el llistat de tutors/es per facultat

 • És una estratègia educativa que consisteix en l’adequació d’algun element del currículum per fer-lo més accessible tenint en compte les característiques individuals de cada estudiant. Habitualment recomanem adaptacions “no significatives” el que implica que no modifiquen elements bàsics del currículum però si canvis en: metodologia, organització, ambient, recursos tecnològics, etc.

 • Donar-se d’alta o haver renovat al PIUNE (cada curs es renova el servei)
 • Haver entregat l’informe de NEE en persona al/la Tutor/a de la facultat.
 • El/la Tutor/a ha d’haver informat l’equip docent de l’estudiant.
 • L’estudiant parla amb l’equip docent per identificar-se i acabar de consensuar alguns detalls.
 • Per cada prova que tingui l’estudiant ha d’omplir el següent formulari: https://goo.gl/forms/qV8IYMw14AHNd93I2  
 • El PIUNE notificarà, contrastarà i confirmarà les adaptacions sol·licitades a través del correu de contacte del professor facilitat per l’estudiant al punt anterior.

El PIUNE és un servei adreçat a les persones amb discapacitat i/o necessitats educatives específiques matriculades als estudis de Grau, Màster i Doctorat de la UAB per tal de garantir-ne la igualtat d’oportunitats. En aquest document, es presenta la Carta de drets i deures de tot l’alumnat atès des del PIUNE.