Coneix la FAS

Missió

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària que té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social. Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d'acció social universitària i de sensibilització i foment de l'esperit crític amb l'objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l'entorn i la qualitat de vida de les persones.

Programes

Activitats
10 Acció Social i Voluntariat

Voluntariat

Voluntariat
421 Persones voluntàries (curs 2017/2018)

Beneficiaris

Beneficiaris
2531 Persones beneficiàries (curs 2017/2018)

Participació

Participació
3500 persones participants en activitats

Territori

Territori
43 Municipis on la FAS actua

Equip

Equip
18 Treballadors i treballadores (curs 2017/2018)