Coneix la FAS

Missió

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària que té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d'una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social. Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d'acció social universitària i de sensibilització i foment de l'esperit crític amb l'objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l'entorn i la qualitat de vida de les persones.

UAB2013.Slot.Title.XifresConeix

Programes

Activitats
11 Acció Social i Voluntariat

Voluntariat

Voluntariat
424 Persones voluntàries (curs 2018/2019)

Beneficiaris

Beneficiaris
2921 Persones beneficiàries (curs 2018/2019)

Participació

Participació
6112 persones participants en activitats

Territori

Territori
37 Municipis on la FAS actua

Equip

Equip
26 Treballadors i treballadores (curs 2018/2019)