Acció Social

L'Acció Social a la UAB

Acció social


Volem millorar la situació de col·lectius que es troben en risc d’exclusió social a través dels valors i la participació del voluntariat. Treballem per l’educació i la igualtat d’oportunitats d’infants i joves que es troben en una situació de desavantatge educatiu, molts dels quals formen part de famílies nouvingudes.

Treballem per la reinserció social de les persones internes en centres penitenciaris i en centres educatius de justícia juvenil. Treballem per fer més amena l’estada dels infants ingressats en centres hospitalaris i de la gent gran atesa en centres sociosanitaris. I treballem per la promoció social de les persones immigrades.

Aquestes iniciatives es basen en els valors i la participació activa del voluntariat i en la coordinació i el treball conjunt amb els professionals (personal docent, sanitari, etc.) dels centres on es duen a terme les accions. L’objectiu final és poder contribuir a millorar la qualitat de vida dels col·lectius, garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i apropar als joves universitaris diferents realitats socials.