Acció Social

Programa Justícia

Programa de Justicia


El Programa de Justícia de la FAS té com a objectiu contribuir, a partir de la participació d’estudiants voluntaris, a la reinserció social de les persones internes als centres penitenciaris, així com dels joves i menors que compleixen l’execució de mesures i resolucions judicials dictades per la jurisdicció de menors.

La FAS creu fermament que el voluntariat contribueix a incrementar el grau de coneixement que té la societat de la situació penitenciària i el compromís i la responsabilitat de la societat vers aquesta realitat. A la vegada, la presència de joves voluntaris trenca l’aïllament físic i social en què es troben les persones internes en un centre penitenciari.

El valor del voluntariat, d’una persona que vol compartir una part del seu temps lliure i gratuïtament amb una persona interna, va més enllà dels beneficis de la mateixa activitat: contribueix a millorar l’autoestima de les persones internes i a fer que confiïn que poden tirar endavant, perquè altres hi creuen i hi estan apostant.

Si vols més informació del voluntariat de Justícia entra en aquest enllaç.

Objectius del programa de Justícia de la FAS:
 

  • Millorar la qualitat de vida i l’ambient dels centres penitenciaris i dels centres educatius de menors.
  • Contribuir a la integració social de les persones privades de llibertat a través de la implicació voluntària dels estudiants de la UAB en el procés de reinserció, per fer possible un acostament progressiu de la persona interna a la societat.
  • Facilitar el desenvolupament de les capacitats i les habilitats de les persones durant el seu procés formatiu mitjançant l’acompanyament d’estudiants voluntaris que els ajudin a millorar el nivell d’aprenentatge perquè puguin, així, assolir els seus objectius personals.
  • Proporcionar models de conducta normalitzats als menors i als joves dels centres educatius, especialment models d’oci saludable i enriquidor.
  • Sensibilitzar els estudiants universitaris sobre la reinserció social de les persones privades de llibertat, apropar-los a la realitat del món penitenciari i dels centres de menors de justícia i promoure’n l’educació en valors.

Tipus d'activitats que es duen a terme en els centres penitenciaris o de menors:
 
  • Activitats acadèmiques i sociolaborals
  • Activitats Fisicoesportives
  • Activitats d’oci i desenvolupament personal
  • Activitats culturals i artístiques
  • Activitats de sensibilització al campus de la UAB