Cooperació i EpJG

Què és l'EpD?

“L'Educació per al Desenvolupament fa referència a un procés educatiu encaminat a generar consciència crítica sobre la realitat mundial i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat. L'Educació per al Desenvolupament pretén construir una ciutadania crítica, políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta” (Celorio, G., López de Munain, A.: Diccionario de Educación para el Desarrollo, 2007).

L’EpD parteix del debat entorn al desenvolupament i la globalització, proposant una revisió dels fonaments sociopolítics que sustenten el model neoliberal i el seu impacte en una educació encaminada a reproduir-lo. Es pren el paradigma del desenvolupament humà i sostenible com a referència i l’EpD es converteix en una aposta pedagògica pel canvi social en els tres àmbits tradicionals de l’acció educativa: els sectors de l’educació formal, no formal i informal.

Aquest aprenentatge es conforma a través de 4 dimensions (sensibilització; educació – formació; investigació; incidència política i mobilització social) interrelacionades entre si, que poden donar lloc a un gran nombre d'accions i que poden estar promogudes per diferents actors públics o privats. La interacció d'aquestes dimensions es presenta com a necessària per a la transformació social.