Cooperació i EpJG

Aprenentatge Servei (ApS)

En el marc de la responsabilitat social de la universitat, que la situa com agent compromès amb la millora del seu entorn comunitari, l’Aprenentatge Servei (ApS) és una proposta educativa on els estudiants es formen mitjançant la participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat i millorar, així, les condicions de vida de les persones o la qualitat del medi ambient. A través de l’ApS, els estudiants es comprometen en una experiència que suposa al mateix temps aprenentatges relacionats amb el seu currículum acadèmic, el desenvolupament de competències personals i un servei real a la comunitat, potencialment sostenible.

L’ApS comporta la identificació d'una necessitat social, ambiental o cultural, la intervenció per resoldre aquesta necessitat i un procés de reflexió que permeti connectar l'experiència pràctica amb els coneixents teòrics i que promogui la presa de consciència i posició en l’entorn social.

Actualment la FAS gestiona l’Oficina ApS de la UAB les tasques de la qual són:

  • Promoció de l’ApS a la UAB

- Difusió de les iniciatives ApS
- Difusió de la metodologia al conjunt del professorat
- Comunicació de les actuacions ApS realitzades

  • Promoció de l’ApS a les entitats externes a la UAB - Difusió dels programes ApS de la UAB

- Incorporació de noves entitats en propostes ApS
- Promoció de les entitats amb interès al professorat i alumnat UAB

  • Seguiment dels processos ApS - Creació de vies de contacte entre entitats i professorat

- Gestió logística de l’acció de servei (voluntariat)
- Gestió de crèdits ECTS, si s’escau

  • Participació a la Xarxa ApS(U)Cat i altres entitats de col·laboració de l’ApS en l’àmbit universitari

- Cerca de finançament per la recerca, difusió de convocatòries existents, cerca de contactes per projectes compartits, participació en projectes de recerca

 A més, la FAS participa en les diferents comissions ApS de la UAB i dóna suport al projecte d’Innovació d’ApS de la Universitat.

Per a conèixer més informació sobre l’Aprenentatge Servei i com aquest es desenvolupa a la UAB, podeu visitar la Pàgina web ApS UAB.