Cooperació i EpJG

Incidència curricular a la UAB

Procés de reflexió i d’incorporació de continguts, habilitats i valors amb pauta d’EpD als estudis de grau que afavoreixi l’assoliment de competències i el paper de la UAB en la construcció d’una ciutadania global.