Voluntariat

Totes els programes

Programa d'Acollida

Contribueix a la plena inclusió de les persones sol·licitants de protecció internacional a través d’accions d’acompanyament i de mentoria social i de campanyes de sensibilització al Campus o virtualment.

Més informació

Voluntariat- Persones refugiades

Programa de Justícia

Contribueix a trencar l’aïllament i a afavorir la reinserció social de les persones privades de llibertat. Fes activitats acadèmiques i socioculturals per persones internes en 3 centres penitenciaris i per joves interns en 5 centres educatius de justícia juvenil.

Més informació

FAS- Promo Voluntariat 20-21

Programa de Medi Ambient

Construeix una Universitat més sostenible i responsable ambientalment. Proposa, dissenya i desenvolupa activitats i campanyes relacionades amb la natura, el medi ambient i la sostenibilitat al Campus o virtualment.

Més informació

Voluntariat-Med iambient

Programa de Salut

Estimula la teva cara més dinàmica, participativa i creativa per tal de formar-te i convertir-te en un agent de salut a la UAB. Participaràs en tallers, xerrades i cursos per tal de formar-te i poder oferir informació i consells en temes de relacions sexo-afectives, drogues o salut sexual. Al Campus o virtualment. 

Més informació

Voluntariat- Salut

Programa Socioeducatiu - CROMA 2.0

Dinamitza tallers educatius per a infants desafavorits a través de projectes temàtics, dissenyats per equips de recerca de la UAB i en col·laboració amb altres estudiants universitaris. El CROMA 2.0 actua 20 escoles de 6 municipis propers a la universitat. 

Més informació

Voluntariat- Socioeducatiu Croma 2.0

Programa Sociosanitari

Acompanya persones hospitalitzades i contribueix a millorar la seva qualitat de vida. Formaràs part d’un grup que realitza activitats orientades a la recuperació psico-emocional i afectiva d’infants, joves i adults ingressats a l’Hospital de la Vall d’Hebron o a l'Hospital de Sant Pau.

Més informació

Voluntariat- Sociosanitari