Voluntariat

Totes els programes

Acollida - Refugi

Contribueix a la plena inclusió de persones en situació de cerca de refugi a través d’accions de mentoria social o participant en campanyes de sensibilització al Campus.

Més informació

Voluntariat- Persones refugiades

Justícia

Contribueix a trencar l’aïllament i a afavorir la reinserció social de les persones privades de llibertat. Fes activitats acadèmiques i socioculturals en centres penitenciaris o en centres educatius de justícia juvenil.

Més informació

FAS- Promo Voluntariat 20-21

Justícia - Joves

Coneix a joves sense referents familiars a prop, que estan complint una condemna i acompanya'ls en els permisos de sortida del centre penitenciari i en el seu procés de retorn a la comunitat.

Més informació

Medi Ambient

Construeix una universitat més sostenible i responsable ambientalment. Proposa i desenvolupa activitats relacionades amb la natura, el medi ambient i la sostenibilitat al Campus o virtualment.

Més informació

Voluntariat-Med iambient

Estudiants de suport - PIUNE

Proporciona un suport a estudiants amb diversitat funcional de la teva classe. La teva tasca pot ser passar apunts, recordar exàmens, suport en pràctiques...

Més informació

Salut

Estimula la teva cara més dinàmica i creativa i converteix-te en un agent de salut a la UAB. Participaràs en tallers on et formaràs per poder oferir informació a altres estudiants en temes de relacions sexo-afectives, drogues o salut sexual.

Més informació

Voluntariat- Salut

Sociosanitari - hospitalari

Acompanya persones hospitalitzades i contribueix a millorar la seva qualitat de vida. Formaràs part d’un grup que realitza activitats per a la recuperació psico-emocional i afectiva d’infants, joves ingressats a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Més informació

Voluntariat- Sociosanitari

CROMA 2.0 - socioeducatiu primària

Dinamitza tallers educatius per a infants desafavorits a través de projectes temàtics, dissenyats per equips de recerca de la UAB i en col·laboració amb altres estudiants universitari. 

Més informació

Voluntariat- Socioeducatiu Croma 2.0

Let's Talk - socioeducatiu secundària

Acompanya i dona suport a alumnat de secundària per a millorar la seva competència comunicativa oral en llengua anglesa.

Més informació

Mentoria amb joves de secundària

Fes de mentor/a i afavoreix l’èxit educatiu d’alumnes de secundària en situacions de vulnerabilitat social i econòmica i que presenten desafecció escolar en els primers cursos de secundària per consolidar la seva continuïtat als seus estudis obligatoris..

Més informació

Entre Joves

Forma part d'Entre Joves i fes acompanyament social vinculat a espais de trobada amb joves migrats sense referents familiars. Participa en accions de sensibilització i mobilització per a una societat més inclusiva i crítica.

Més informació