Voluntariat

Entre Joves

Voluntariat Entre Joves

voluntariat Entre joves

  • Acompanyament social individualitzat amb joventut migrada sola.  
  • Quedades de mentoria 1 a 1 setmanal o quinzenal, al Campus de la UAB o a l’entorn proper. Horari variable, segons disponibilitat persones mentorades i mentores.
  • Activitats grupals mensuals.
  • Accions de sensibilització i mobilització al campus de la UAB.

El projecte "Entre joves” parteix de la necessitat de promoure una societat més justa i igualitària amb totes les persones que en formen part. Es basa en la inclusió i el treball amb joves migrats/ades sols/es a partir de la participació de l'alumnat de la UAB en diferents actuacions de voluntariat, com són les mentories, les activitats grupals i les activitats de sensibilització relacionades amb la temàtica.

“Entre joves” vol promoure espais de convivència i vincles entre la joventut migrada sola i l’alumnat de la UAB, fomentant així una major consciència sobre la importància d’avançar cap a una societat més inclusiva, crítica i compromesa. 

A QUI S'ADREÇA?

Estudiants de la UAB que tinguin interès en projectes de mentoria social.

ON I QUAN?

La dedicació és d’un mínim d’una trobada de mentoria quinzenal, en horaris flexibles, i la participació en les diferents activitats grupals que es desenvoluparan al llarg del curs.

CONTACTE
93 581 34 55

fas.entre.joves@uab.cat

Fitxa informativa del programa