Cooperació i EpJG

Coneix el Fons

El Fons de Solidaritat neix el 1994 de la voluntat de les persones que estudien i treballen a la UAB i de la mateixa Universitat. Des del 2003 el gestiona la Fundació Autònoma Solidària. El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i de l’alumnat, a partir del referent internacional del 0,7% del pressupost.

Mitjançant aquestes aportacions s'obren dues convocatòries anuals d’ajuts per a la promoció d’accions de cooperació universitària i educació per al desenvolupament: una per a membres del PDI i del PAS i una altra per a estudiants.
A través d’aquestes convocatòries es dona suport a:
 

  • Projectes i altres iniciatives de cooperació adreçades a països del Sud. Es consideren prioritàries les accions de cooperació interuniversitària orientades a l’enfortiment de les capacitats docents i de recerca de les contraparts del Sud, així com a la millora de la gestió universitària.
  • Activitats d’educació per al desenvolupament adreçades a la comunitat universitària. Són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes enfocades a la introducció de continguts, eines i recursos en clau d’EpD a nivell curricular en els estudis de la UAB.
  • Campanyes d’emergència, de manera extraordinària, d’acord al Protocol d’actuació de les universitats en situacions de crisis humanitàries de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles).