Cooperació i EpJG

Estudis

Màsters i postgraus

La UAB ofereix una àmplia proposta formativa de màsters i postgraus relacionats amb els àmbits del desenvolupament sostenible, els drets humans, la cooperació internacional, la cultura de pau, la interculturalitat i el gènere.

Màster en Estudis interdisciplinaris en sostenibilitat ambiental, econòmica i social
Màster en Polítiques educatives per al desenvolupament global 
Màster en Polítiques socials i acció comunitària
Màster en Relacions internacionals, seguretat i desenvolupament
Màster en Salut internacional i cooperació
Màster en Comunicació de conflictes armats, pau i moviments socials
Màster en Mediació intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural
Màster en Migracions contemporànies
Màster Gènere i comunicació
Diplomatura de postgrau en Dinamització local agroecològica
Diplomatura de postgrau en Comunicació, cooperació internacional i mediació sociocultural a la Mediterrània
Diplomatura de postgrau en Comunicació dels conflictes i de la pau
Diplomatura de postgrau en Comunicació dels conflictes i dels moviments socials
Diplomatura de postgrau en Cultura de Pau
Diplomatura de postgrau en Economia Cooperativa
Diplomatura de postgrau en Immigració: drets i cohesió social
Diplomatura de postgrau en Gènere i Igualtat
 
En aquest enllaç es posa a disposició un recull dels màsters i postgraus de les universitats públiques catalanes sobre aquestes temàtiques. 

Mínors universitaris
 
La UAB contempla a la seva oferta formativa mínors universitaris, que són itineraris temàtics organitzat per un centre de la UAB i adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau. El curs 2014-15 es va crear el Mínor de Desenvolupament Sostenible i Ciutadania Global, adreçat a l’alumnat de grau de totes les titulacions per a cursar com a crèdits optatius. Aquest mínor ofereix eines d'anàlisi per a comprendre les dinàmiques de desigualtat estructural generades pel model imperant i aborda paradigmes de desenvolupament alternatius, fonamentats en principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Alhora, facilita el coneixement d'estratègies i mecanismes de participació ciutadana amb potencialitat transformadora.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Fundació Autònoma Solidària, gestionada i coordinada acadèmicament per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, amb la participació de les facultats d’Economia i Empresa, Ciències de la Comunicació, Ciències de l’Educació, Filosofia i Lletres, Dret i Ciències.
 
Activitats amb reconeixement acadèmic

A continuació, s’indiquen els tallers i activitats que es realitzen a la  UAB amb possibilitat de reconeixement acadèmic (crèdits ECTS) lligades també als àmbits de la cooperació per al desenvolupament, la cultura de pau, el gènere, etc. L’alumnat de grau pot obtenir fins a 6 crèdits ECTS per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de participació institucional, solidàries i de cooperació.

Gènere, cooperació i conflictes armats. Observatori per a la Igualtat
Respostes legals contra la violència de gènere. Observatori per a la Igualtat
Pressupostos amb perspectiva de gènere. Observatori per a la Igualtat