Cooperació i EpJG

Compromís amb la Cooperació

La Universitat Autònoma de Barcelona té una línia pròpia de cooperació universitària que es desenvolupa mitjançant el Fons de Solidaritat de la UAB, gestionat per la FAS i que es va crear l'any 1994 coincidint amb les acampades pel 0,7%.