Formació

Crèdits a la FAS

Des de la FAS oferim activitats reconegudes amb crèdits acadèmics per la UAB.

Activitats formatives

Els cursos permeten adquirir coneixements específics sobre temàtiques socials i sobre la realitat de les persones que viuen situacions d’exclusió o que es troben en risc d’exclusió. Només des de la reflexió podrem construir i participar en la transformació de les desigualtats cap a una societat més crítica i justa per a tothom. Aquestes activitats formatives estan impartits tant per professionals d’entitats de referència del tercer sector com per professorat de la UAB. Aquests cursos es reconeixen amb 2 crèdits de lliure elecció o amb 2 crèdit ECTS (els nous plans d’estudi inclouen la possibilitat d’obtenir fins a 6 ECTS per la participació en activitats culturals, esportives, solidàries i de cooperació).

Voluntariat

Des de la FAS entenem que el voluntariat és un procés d’aprenentatge integral i transversal més enllà de la vida acadèmica. Per això, els nostres programes tenen una vessant formativa i continuada al llarg de tot el curs. En un context universitari que aposta i reconeix la participació dels i les estudiants, les activitats de voluntariat són una oportunitat per construir una comunitat educativa més implicada i compromesa.

És per això que existeix la possibilitat que la participació voluntària sigui reconeguda amb crèdits acadèmics (de 2 a 3 ECTS). Un cop iniciada l’activitat de cada programa, es farà una sessió informativa sobre aquest tema.