UAB

Et pot interessar

Apunta't a un MOOC:
cursos online gratuïts

Matrícula de graus 2014/2015
Més informació: 93 581 11 11

Universitat d'Estiu
Summer Term 2014

Actualitat

ORGANITZACIÓ
Secretaria i equip tècnic

Secretària executiva
Sònia Hernández Tejada
T: 93 581 25 81
sonia.hernandez@uab.cat
 
Tècnica
Concepció Ibáñez Aranda
T: 93 581 18 52
concepcio.ibanez@uab.cat
 
Gestora
Lidia Querol Martín
T: 93 581 10 40
lidia.querol@uab.cat
 
Administració
Eva Fernández Diaz
T: 93 581 10 40
eva.fernandez@uab.cat

Cultura i vida al Campus