Actualitat

Alumni UAB enceta una nova etapa

La UAB va aprovar fa uns mesos la constitució de la Fundació Alumni UAB per endegar una nova etapa -que coincideix amb la recent incorporació de la seva nova directora, Eva Miquel- i donar continuïtat a la tasca realitzada pel programa Alumni.

Llegir més

Sessió del Claustre del 15 de desembre de 2016

Sessió ordinària del Claustre de la UAB

El pròxim dia 25 de maig tindrà lloc, a la sala d’actes del Rectorat, una sessió ordinària del Claustre de la UAB. Entre els punts de l’ordre del dia, l’elecció del síndic o síndica de greuges de la UAB o la presentació de les línies de treball del pla estratègic de la UAB 2017-2025.

Llegir més

Vila Universitària