Coneix la FAS

Missió, visió i valors de la FAS

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat social universitària creada el 1999 que col·labora en l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona

Missió
 
Els anys 2016 i 2017 la Fundació va viure un procés de reflexió interna i replantejament de les línies d’actuació que es va capitalitzar en un nou pla estratègic que va definir la missió, la visió i els objectius de la Fundació: facilitar eines per contribuir a fer que la comunitat universitària formi part d’una ciutadania activa i crítica i esdevingui agent de transformació social.

Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d’acció social universitària i de sensibilització i foment de l’esperit crític amb l’objectiu últim de generar un impacte social orientat a fomentar la justícia social i la millora de l’entorn i la qualitat de vida de les persones.

Visió

La visió de la FAS és esdevenir una entitat social universitària referent que catalitza i enforteix els recursos, el coneixement i els valors de la comunitat universitària per tal de vehicular-los cap a la transformació social.

Valors

(actualitzats amb el Pla estratègic 2022-2026)

  • Igualtat d’oportunitats
  • Justícia
  • Diversitat
  • Participació
  • Innovació social
  • Transparència
  • Qualitat i professionalitat

Vols ser part d'aquest projecte?

La FAS està oberta perquè t’apropis a conèixer-la! Et volem explicar millor com concretem els nostres objectius. Per això et convidem a contactar amb nosaltres i ser part activa de la transformació social.

La Fundació Autònoma Solidària està inscrita al Registre de Grups d’Interès de Catalunya amb el núm. identificador 1447.