Coneix la FAS

Informació econòmica

Informació econòmica

La FAS disposa actualment del suport actiu d’administracions públiques, entitats privades i empreses.

La Universitat Autònoma de Barcelona també contribueix al finançament de l’entitat amb una subvenció anual i la cessió d’espais i d’equipament.

Per assegurar la transparència i la bona gestió dels recursos, la Fundació Autònoma Solidària ha sotmès els seus comptes a una auditoria externa duta a terme per Faura-Casas.

Distribució d'ingressos i despeses de la FAS a l'any 2019


Gràfic de la distribució d'ingressos i despeses de l'any 2019:

Distribució ingressos per tipus

Despeses per àrees

Històric