Coneix la FAS

Històric de convenis

Consulta la llista de convenis que ha signat la Fundació Autònoma Solidària els darrers cursos amb diverses entitats i institucions per dur a terme la seva activitat:

Convenis signats el 2023

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2021.

Convenis signats el 2022

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2022.

Convenis signats el 2021

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2021.

Convenis signats el 2020

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2020.

Convenis signats el 2019

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2019.

Convenis signats el 2018

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2018.

Convenis signats el 2017

Consulta la llista de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2017.

Convenis signats el 2016

Consulta el llistat de convenis signats per la Fundació Autònoma Solidària amb entitats i institucions durant l'any 2016.