Coneix la FAS

Sol·licitud accés informació pública

Tramitació presencial

Emplena el formulari de sol·licitud d’accés a la informació:
  • Escriu únicament amb ordinador o amb bolígraf, en lletres majúscules o de tipus impremta.
  • Indica clarament les dades de contacte, preferentment un correu electrònic.
  • És important que indiquis el format, preferentment PDF, Word o Excel, en què desitgis tenir accés a la informació.
Imprimeix el formulari, signa'l i presenta'l al Registre General de la Fundació UAB: Edifici Blanc, 1ª planta, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
Formulari de sol·licitud d'accés a informació pública