Coneix la FAS

Entitats col·laboradores

Creiem fermament en les sinergies com una oportunitat per:

  • Coordinar accions i rendibilitzar recursos
  • Compartir aprenentatges i enriquir-nos a partir de la diversitat
  • Donar respostes més eficaces davant de realitats complexes
  • Tenir més capacitat d’incidència política i de sensibilització

Fomentem l’intercanvi d’informació i treballem per enfortir els llaços de col·laboració amb institucions de l’entorn universitari amb sensibilitats similars. També establim lligams de relació i intercanvi amb entitats que treballen per a la transformació social i, finalment, amb col·lectius d’estudiants de la UAB.