Acció Social

Programa Sociosanitari

Programa sociosanitari


El Programa Sociosanitari de la Fundació Autònoma Solidària permet als estudiants de la Universitat fer un voluntariat en l'àmbit hospitalari o sociosanitari. Actualment, les activitats es duen a terme en tres centres diferents: l’Hospital de la Vall d’Hebron, el Centre Fòrum de l'Hospital del Mar i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

  • A la Vall d’Hebron, l’equip de voluntariat té l’oportunitat de realitzar activitats amb infants i joves hospitalitzats menors de 18 anys de l’àrea materno-infantil.
  • Al Centre Fòrum, el voluntariat realitza activitats amb persones de la tercera edat i/o en procés de rehabilitació.
  • A Sant Pau, l'equip de voluntariat té l'oportunitat de realitzar activitats col·lectives amb adults hospitalitzats.
Consulta aquí més informació del voluntariat Sociosanitari. 
 
Amb el Programa Sociosanitari volem:
 
Millorar la qualitat de vida d'infants i joves hospitalitzats durant el seu procés de convalescència, així com de les seves famílies. Davant les llargues hores de temps lliure viscudes durant l’hospitalització, el voluntariat ofereix un espai lúdic i d’entreteniment, de manera que la malaltia queda (com a mínim durant unes hores) en un segon pla de la vida dels infants i joves ingressats.

Acompanyar, distreure i fomentar la coneixença entre els adults hospitalitzats. Es preten crear un espai on la malaltia quedi en un segon pla i el temps d’espera i el temps de convalecencia passi més ràpid.
 
Acompanyar la gent gran en procés de demència o persones en procés de rehabilitació cognitiva o neurològica per part del voluntariat permet crear vincles i generar relacions intergeneracionals, així com compartir experiències i espais distesos i d’entreteniment.