Acció Social

Nedem amb tu

FAS- Nedem amb tu

“Nedem amb tu” ha estat un projecte pilot desenvolupat durant el curs acadèmic 2021-2022 i que tingut per objectiu ensenyar a nedar a persones joves migrades sense acompanyament, a partir de la realització de classes a piscina impartides per un monitor professional, amb el suport puntual de persones voluntàries.

D’on sorgeix aquesta iniciativa? 

Sovint, la relació d’aquests joves amb l’aigua no és agradable, ja sigui perquè han viscut experiències traumàtiques durant el seu viatge migratori o perquè mai han tingut l’oportunitat de nedar. En altres ocasions, el mitjà aquàtic sí que és conegut i representa un mitjà d’esbarjo o, fins i tot, una via per a la seva futura inserció laboral.  En tots els casos, Nedem amb tu els ha ofert l’oportunitat de trencar pors, plantejar nous reptes i confiar en les seves pròpies capacitats de superació. 

El projecte parteix de la proposta realitzada a la Fundació Autònoma Solidària (FAS) per part del Dr. Iván Aybar, Professor de la Facultat de Dret de la UAB (Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques), Investigador de l'Institut d'Estudis Europeus i també implicat a l’Observatori Universitari sobre Menors Estrangers no Acompanyats a Catalunya (OUNMENAC). 

El Dr. Aybar ressalta el caràcter innovador del projecte, que compta amb el suport de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), donat l’impacte positiu que té el seu desenvolupament en el col·lectiu beneficiari.

A qui es va dirigir?

El col·lectiu beneficiari han estat nois i noies joves migrades sense acompanyament, vinculades a centres i/o pisos d’acollida d’entitats que treballen en col·laboració amb la DGAIA. 

Desenvolupamen del projecte?

Tres sessions setmanals, d’una hora cadascuna, en les que hi participaven nois i noies de l’Associació in via, la Cooperativa EDUVIC i la Fundació Diagrama

Les sessions es van desenvolupar al Servei d’Activitat Física (SAF) de la UAB, que va posar a la seva disposició les instal·lacions i les facilitats de coordinació amb el seu personal tècnic per a organitzar les classes. 

El projecte ha rebut el suport econòmic de Fundació la Caixa. La FAS s'ha coordinat també amb altres agents com Creu Roja, amb l’objectiu de definir les accions de formació del voluntariat i d’altres activitats puntuals.