Acció Social

Programa Salut

Programa Salut

El Programa de Salut de la FAS té la finalitat de promoure estils de vida saludables entre l’alumnat de la UAB, entenent la salut no només com l’absència de malaltia sinó com un estat de benestar biopsicosocial. Volem fomentar l’intercanvi d’informació fiable i contrastada per tal que els estudiants puguin prendre decisions responsables i informades sobre els hàbits, pràctiques i consums propis. També fem derivacions i difusió de recursos més enllà dels que s’ofereixen al campus.

Les nostres accions s’articulen a partir de dues àrees principals:

  • Salut sexoafectiva: promoure la sexualitat i afectivitat saludables; tractar la diversitat d’identitats de gènere i orientacions sexuals; abordar les violències; prevenir pràctiques sexuals de risc que poden derivar en conseqüències com ara infeccions o malalties de transmissió sexual o embarassos no desitjats, etc.
  • Hàbits i consums saludables: tractar l’oci juvenil i els riscos associats; fer prevenció o reducció de riscos en matèria de drogues i altres addiccions; promoure una alimentació saludable, així com l’autoestima i l’autocura, la salut mental i emocional, etc. 
També ens ocupem d’altres qüestions de salut com ara els patrons d’alimentació o la salut mental.

A més de l’assessorament en salut i el Xiringu, el Programa de Salut consta d’altres serveis i activitats. Els voluntaris desenvolupen activitats de sensibilització en dates assenyalades; es posa a l’abast tota la informació necessària entorn de la prova del VIH i d’altres ITS, i s’ofereix formació en format de taller i càpsules formatives. 

Objectius:

  • Promoure la participació de l’alumnat universitari com a agents de salut en les activitats de sensibilització del Programa.
  • Sensibilitzar, informar i orientar l’alumnat sobre afectivitat, sexualitat i riscos com ara les malalties o infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, així com els riscos del consum de drogues i altres temes relacionats amb la salut.
  • Facilitar els canals per tal que l’alumnat faci consultes i rebi assessorament personalitzat i especialitzat.