Acció Social

Primària - CROMA 2.0

Què és el CROMA 2.0

Recull d'imatges de CROMA 2.0

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la FAS que promou la vinculació de la UAB amb centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat en risc d’exclusió social. Volem aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, mitjançant el reforç dels processos de vinculació escolar.

Per fer-ho, aprofitem el potencial docent i investigador de la Universitat i posem en contacte estudiants de la UAB amb els infants dels centres educatius. La tasca principal dels estudiants és acompanyar i donar suport educatiu i emocional a aquests infants, que, per les seves circumstàncies socioeconòmiques i personals, tenen dificultats a l’hora d’aconseguir trajectòries d’èxit escolar.

CROMA és Cohesió, Referent, Oportunitat, Motivació i Autonomia.

Si vols fer voluntariat al programa CROMA 2.0, consulta tota la informació en aquest enllaç.

Des del programa CROMA 2.0 volem promoure la vinculació de la universitat amb escoles de primària per afavorir el despertar de l’interès per l’aprenentatge dels infants i la seva vinculació escolar en tant que context de descobertes, la formació en contextos reals dels estudiants universitaris i la investigació al servei de la societat, tant en l’adquisició de nous coneixements com en el retorn de resultats.

Objectius:

  1. Participar en el treball per a l’equitat i la igualtat d’oportunitats a través de la promoció de l’educació formal i la continuïtat educativa dels infants en situacions de risc d’exclusió.
     
  2. Promoure la vinculació entre les escoles d’educació primària i la universitat com a relació enriquidora.
     
  3. Col·laborar en el retorn social de la investigació universitària a partir del desenvolupament de programes d’investigació-acció, que permetin posar a prova nous models educatius.

Aquest projecte ofereix oportunitats als equips de recerca de la UAB des de diverses perspectives, en funció de la tipologia de la seva col·laboració.

Els equips de recerca col·laboradors són a qui es demana una proposta d’activitats i/o continguts a treballar amb els infants. Un cop l’equip de recerca col·laborador ha identificat els temes, àmbits o informació a treballar, el grup de recerca assessor s’encarrega de transformar aquest material en tallers per a infants d’educació primària. Finalment, els estudiants coordinadors i voluntaris s’encarreguen, en cada escola, de posar en marxa els tallers dissenyats. Es demana també als equips de recerca col·laboradors que realitzin una presentació en format vídeo, per fer possible que els infants coneguin de primera mà la feina dels científics, així com de l’organització i dinamització de l’activitat de tancament a les instal·lacions de l’equip del campus UAB.

Aquest tipus de relació s’ha establert amb el Centre de Visió per Computador (CVC), l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), l’Institut de Neurociències (INc) i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG).

Els grups de recerca assessors són els responsables de garantir una bona adaptació pedagògica dels continguts específics proposats pels grups de recerca col·laboradors. Són també els responsables d’oferir formació als estudiants dinamitzadors dels tallers per ajudar-los en les seves tasques.  Els grups assessors han estat fins ara: El Centre de Recerca per a l’Educació Científica i Matemàtica (CRECIM), el grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS), i el Centre d’Estudis i Recerca per a una Societat Inclusiva (CERSIN).

El grup de recerca avaluador, IGOP, ha estat el responsable de dissenyar un model d’autoavaluació que permetrà fer un seguiment del programa als responsables del CROMA 2.0. A tal efecte, s’ha dissenyat la recollida i la sistematització d’informació, així com un sistema d’indicadors que permet recollir i analitzar informació de l’impacte de les accions del programa.

En definitiva, aquesta participació permet dur a terme accions de disseminació i retorn social dels equips de recerca alhora que ofereix una oportunitat d’aprenentatge i repercuteix en la creació de propostes definides per adaptar els coneixements científics a l’educació primària

El CROMA és un dels programes amb més trajectòria de l’àrea socioeducativa de la FAS i un dels que ha servit de model per desenvolupar posteriorment altres programes de l’àrea. Des dels seus orígens, l’any 2005, a l’escola Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès s’ha ampliat a molts altres municipis i centres de la comarca i ha anat modificant la seva estructura i participants per adaptar-se a les necessitats i recursos existents en cada moment.

És per això que, el curs 2016-17, en el marc del Pla Estratègic de la FAS, vam voler fer un balanç global del programa per fer-ne un replantejament que incorporés la reflexió en tres àmbits: el debat sobre reforç escolar, deures i nous models educatius a Catalunya; l’avaluació dels 12 anys previs d’experiència en el CROMA al Vallès Occidental amb la xarxa d’ajuntaments, escoles, serveis educatius, etc.; i el sentit que té per a la FAS i la UAB promoure projectes socioeducatius.

D’aquest procés, neix el nou programa CROMA, que ara es diu 2.0, com a versió actualitzada d’una experiència prèvia molt fecunda i que es basa en la idea que la UAB és una universitat compromesa amb l’èxit escolar, que vol posar la recerca i l’acció social en benefici dels infants amb risc d’exclusió social i que ho fa amb alguns dels elements més preuats de què disposa com a universitat: estudiants en procés de formació, grups de recerca de múltiples àmbits compromesos amb la societat i el seu campus obert a tothom.

Els tallers CROMA 2.0

Els tallers de suport a l’aprenentatge van dirigits a infants que estan cursant 5è i 6è de primària (d’entre 10 i 12 anys) i s’entenen com un entorn de treball relaxat i diferenciat de l’aula ordinària que afavoreix una bona integració, actitud i motivació dels infants.

Les activitats principals dels tallers es divideixen en tres trimestres. Durant el primer trimestre, es destinen les sessions a treballar la dinàmica de grup, a partir d’activitats que reforcin l’autoestima, la cohesió del grup d’infants, el respecte i la valoració de la diversitat de personalitats, el treball cooperatiu, el debat, l’expressió, l’escola activa i la participació individual i grupal. L’objectiu és crear un espai de treball òptim, on es valori la diversitat dels membres del grup en tant que potencial per treballar en equip i aconseguir de manera conjunta els resultats desitjats.

Durant el segon i tercer trimestre, a partir de la col·laboració d’equips de recerca i investigadors de la UAB, s’inicien petits projectes vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals i a l’àmbit artístic, humanístic i social. Es fan dos projectes durant el segon trimestre i dos més el tercer; cada trimestre se’n fa un de cada àmbit.

De manera transversal es treballen, durant tot el curs, hàbits d’organització i planificació de tasques, i es dona suport en la resolució de dubtes en l’aprenentatge, per tal que adquireixin eines i estratègies que afavoreixin l’autonomia.
 

  • Dies: tallers de dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous (com a voluntari hi ha possibilitat de participar-hi només un dia).
  • Horari: de 16.30 a 18.30 h o de 17 a 19 h, en funció del centre educatiu. Aquest horari es distribueix en 1,30 h de taller amb infants i 30 minuts de valoració de cada sessió entre el dinamitzador i l’equip de voluntariat.
  • Ràtio d’alumnes: 12 infants per taller.


Escoles
L’activitat es duu a terme a sis municipis del Vallès Occidental: Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac, Rubí, Sabadell i Terrassa. En total, el CROMA està present a 20 escoles i s’atenen un total de 240 infants de primària. La previsió és que cada curs hi participin més de trenta estudiants universitaris/es: 10 becaris/es dinamitzadors, 1 becari/a de suport i 20 estudiants voluntaris/es.

La visita a la UAB és l’activitat de cloenda del CROMA 2.0 que ofereix la possibilitat de conèixer el Campus a tots els infants participants al programa de la mà de l’alumnat universitari referent. Es tracta d’un dia especial en què els nois i noies no participen en la classe ordinària, sinó que visiten la universitat on, conjuntament amb la resta d’infants d’altres centres i municipis, poden conèixer què és una universitat jugant i aprenent.

Perquè la visita tingui el màxim de sentit, es promou que els infants puguin visitar l’activitat dels investigadors que ja coneixen perquè durant el curs han treballat en algun projecte vinculat. A més, per tal de donar valor a la tasca realitzada pels infants durant el curs, aquests hauran de presentar els resultats d’un dels projectes al grup de recerca corresponent. Posteriorment, els estudiants universitaris participants al programa els preparen una gimcana de descoberta amb proves, reptes i preguntes sobre el Campus UAB.

Durant la jornada, hi participen diferents persones implicades al projecte: les estudiants de la UAB (tant coordinadores, com voluntàries), algunes mestres de les escoles participants, i també, com a visitants: regidors i tècnics dels ajuntaments participants, assessors LIC dels municipis i representants d’altres institucions públiques i privades col·laboradores del programa; a més de tots els professors i investigadors, i treballadors/es de la UAB.

Les activitats de la visita del CROMA són possibles gràcies a la col·laboració dels diferents equips de recerca que hi participen al programa:


Vídeos d'algunes de les activitats de la visita dels infants de CROMA a la UAB: