Acció Social

Secundària - Let's Go

Secundària - Let's Go!

Imatge de la capçalera de Let's Go a Acció Social

Let's Go és un programa socioeducatiu pilot que ha tingut per objectiu convertir Badia del Vallès en una ciutat promotora de l’aprenentatge de la llengua anglesa. Va ser el primer projecte desenvolupat a la ciutat de Badia del Vallès que ha tingut com a principal focus convertir-la en una English-Learning City (ELC). El projecte ha impactat en els equips docent que imparteixen classes de llengua anglesa als centres educatius de Badia del Vallès. Mitjançant el programa, els professorat ha accedit a noves metodologies d'aprenentatge. També han estat protagonistes els equips directius dels dos instituts, que han vehiculat les actuacions en l'àmbit de centre i vetllat pel bon funcionament del programa.

El Programa, dirigit a la millora de les competències en llengua anglesa, es va iniciar el curs 2016-2017 amb la promoció d’estudiants que iniciaven el primer curs d’ESO a Badia del Vallès i va finalitzar el curs 2019-2020, quan aquesta promoció va acabar l’última etapa educativa obligatòria. Es va dissenyar com un projecte pilot de la FAS per posar en pràctica models d’intervenció basats en l’experimentació, en el marc d’una reflexió general sobre els programes socioeducatius de la fundació, els programes de voluntariat universitari i la gestió de programes socials basats en els resultats.

En el projecte hi ha hagut diversos agents implicats: FAS, Ajuntament Badia del Vallès, els instituts Federica Montseny i institut Badia, experts del grup de recerca GREIP, Departament d'Educació i finançadors. Ha comptat amb el suport econòmic del Consell Social de la UAB.

Al finalitzar el projecte, es va crar un informe de tancament resum d'actuacions i aprenentatges de l'experiència, els quals es van compartir en aquesta jornada.