Coneix la FAS

Patronat

El màxim òrgan de la FAS contribueix a promocionar l'organització, vetlla perquè se'n compleixin els objectius, emmarca les polítiques generals i n'aprova els pressupostos i els comptes.

Francisco Javier Lafuente (President)

Catedràtic d'enginyeria química. Es va llicenciar i doctorar a la UAB, i ha realitzat estades a institucions estrangeres com ara el Massachusetts Institute of Technology o l'Institut National Polytechnique de Grenoble. La seva tasca investigadora i la del seu grup de recerca s'ha centrat en l'aplicació de sistemes biològics al tractament d'efluents contaminats, terreny en el qual ha dirigit també un centre de transferència tecnològica de la xarxa TECNIO de la Generalitat. Entre 2016 i 2020, va ser vicerector d'Innovació i Projectes Estratègics. Des de novembre de 2020 ocupa el càrrec de rector.

Maria Rosa Català Fernández (Secretària)

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb una diplomatura de postgrau de Tècnic Especialista d’Administració Pública, de la Universitat Politècnica de Catalunya; un màster de Dret de Catalunya i un MBA de Direcció d’empreses de la societat de la informació, de la UAB. Va començar a treballar a la UAB el1989, com a lletrada del Gabinet Jurídic, i va ocupar el càrrec de cap de l’Oficina de Coordinació Institucional des de la seva creació. El 1999 es va incorporar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, com a directora jurídica i de RH.

Jordi Prat Fernández (Vicesecretari)

Llicenciat en Lletres i màster en antropologia social a la Universitat Autònoma de Barcelona. Té un altre màster en cooperació per al desenvolupament per la Universidad del País Vasco. Vinculat a l’associacionisme educatiu, juvenil i ambiental ha treballat sempre en el tercer sector, en relació entre les entitats socials i les polítiques públiques d’educació, voluntariat, associacionisme i cooperació per al desenvolupament. Director de la FAS des de l’any 2012.

Sònia Hernández Tejada (Tresorera)


 

Silvia Altafaja

Doctora en Comunicació Audiovisual i Publicitat i Màster en Recerca sobre l’Àsia Oriental Contemporània per la UAB. Llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental per la UOC i diplomada en Història per la UAB. Actualment és cap de Responsabilitat Social Universitària i del Campus Saludable i Sostenible de la UAB. Ha estat secretària tècnica i cap d’Administració de l’Escola de Postgrau i va ser professora dels Estudis d’Àsia Oriental a la UOC, en l’àmbit de l’art i dels estudis de gènere i família. També va ser voluntària d’Amics de la UNESCO de Barcelona.

Maria Espadalé Reballí

Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB, compta amb un Diploma de Postgrau en Comunicació Empresarial (UPF) i un Màster en Gestió i Direcció Universitàries (UPC). Des d'abril de 1997 ha desenvolupat diverses responsabilitats a la UAB:  cap de l'Oficina de Coordinació Institucional, administradora de centre de les facultats de Filosofia i Lletres i de Psicologia i cap del Gabinet del Rectorat. Anteriorment va treballar a la Fundació CIDOB i, entre 2009 i 2011, com a gerent del Centre UNESCO de Catalunya. Actualment, és la vicepresidenta executiva de la Fundació UAB.

Glòria Estapé Dubreuil


 

Montserrat López Merlos

Enric Marin Otto

Doctor en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor titular del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. Investigador adscrit a l’Institut de la Comunicació de la UAB (InCom-UAB). Com a docent, també ha impartit cursos de doctorat a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat Oberta de Catalunya. Ha estat president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisual i membre de la Junta directiva del Col·legi de Periodistes de Catalunya. A la UAB, va ser Secretari General i, actualment, és degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, membre i moderador del Claustre.

Montserrat Masoliver Puig


 

Sara Moreno Colom

Doctora en Sociologia per la UAB. Actualment, és Professora del Departament de Sociologia de la UAB, investigadora del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i de l’Institut d’Estudis del Treball. Les seves línies de recerca i transferència s'emmarquen en el camp de la sociologia del treball, la sociologia del temps i la sociologia del gènere. Ha estat Vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat de la UAB (2016-2020), així com Vicedegana de Professionalització (2009- 2015) i Vicedegana de Relacions Institucionals (2015-2016) a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB.

Anna Muro Rodríguez

Àngel Puyol González

Professor d'Ètica i Filosofia política a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva àrea de recerca és la bioètica i les teories de la justícia i actualment dirigeix un projecte amb finançament públic amb títol “Justícia i democràcia: cap a un nou model de solidaritat”. Ha estat Visiting Scholar a la London School of Economics, la New York University i La Sapienza. Amb relació a transformació social, ha publicat El sueño de la igualdad de oportunidades (Gedisa, 2010), El derecho a la fraternidad (Catarata, 2017) i Political Fraternity. Democracy beyond Freedom and Equality (Roiutledge, 2019). És membre de Comitè de Bioètica de Catalunya i de diversos comitès d'ètica clínica.
 

Xavier Such Martí

Llicenciat i Doctor en Veterinària. Actualment vicedegà d’estudiants de la Facultat de Veterinària, i secretari de la mateixa. És professor titular del Departament de Ciència Animal i dels Alimenst, i ha treballat i participat en nombrosos projectes de recerca, sempre al voltant de la  producció de llet de petits remugants. Coordina el grup de recerca multidisciplinar ARAG-UAB (Agricultura i Ramaderia i Alimentació en la Globalització), i durant tretze anys ha estat president de la ONG Veterinaris sense Fronteres (VSF).

Esther Zapater Duque

Professora titular de Dret Internacional Públic i Dret de la Unió europea. Es va llicenciar i doctorar a la UAB després de cursar estudis oficials de Doctorat i de tercer Cicle en universitats estrangeres: Màster en Dret i Institucions Europees per la Université Catholique de Louvain-la--Neuve (Bèlgica); Màster per la Université de Paris-II Panthéon-Assas (França). Actualment és directora del grup de recerca SGR-ERJAIDI sobre l'estudi de l'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia, directora de l'Institut de Dret i Tecnologia (IDT-UAB) i codirectora de la Càtedra CICAC-UAB Observatori Social i Econòmic de la Justícia. Entre 2013 i 2019 va ser degana de Dret i des de novembre de 2020 ocupa el càrrec de Secretària general i responsable de polítiques d’Igualtat i Responsabilitat Social Universitària.