Coneix la FAS

Pla estratègic

Pla estratègic 2022-2026 

Pla estratègic 2022-2026 

El febrer del 2022, la Fundació Autònoma Solidària va iniciar un procés de reflexió per treballar amb el nou pla estratègic pel període 2022-2026.

Aquest procés es va dividir en dues fases. Primerament es va fer una revisió del Pla estratègic anterior (17-21) i després es va treballar en la definició dels nous reptes i prioritats 2022-2026.

El nou Pla es va fer amb l’acompanyament de Tàndem Social, una cooperativa de treball que fa realitat projectes socials d’elevat impacte nacional i internacional, i la qual ja va fer aquest assessorament en el pla anterior.

Es van dur a terme sis trobades participatives i quatre entrevistes amb agents i persones vinculades a l’entitat. d’un total de 76 persones entre personal de l’equip tècnic, membres del consell consultiu i del patronat, d’alumnat (voluntaris/àries i estudiants amb beca), de PAS i PDI, de representants d’altres entitats i de l’Administració pública i de les persones beneficiàries dels programes d’acció social.

Les noves línies estratègiques van ser aprovades pel Patronat de la Fundació el mes de juliol del 2022 i són les següents:

  • Esdevenir estratègica, enfortida i coneguda dins de tota la comunitat UAB
  • Establir àmbits prioritaris i una manera de fer referent, transformadora i articuladora
  • Enxarxar-se i tenir impacte al territori i col·laborar amb el Tercer Sector i les universitats
  • Promoure una organització més centrada en les persones i una millor gestió

Aquestes línies principals es concreten amb objectius estratègics i diverses accions plasmades en el document marc del Pla.

Document marc Pla estratègic FAS 22-26