Coneix la FAS

Pla estratègic

Pla estratègic 2017-2021: la FAS en l’horitzó 2021
 

La Fundació Autònoma Solidària va començar el novembre del 2016 un projecte per redefinir l’estratègia que va constar de cinc fases que es van estendre fins al mes de juny de 2017, quan finalment el Patronat va aprovar el Pla Estratègic de la Fundació Autònoma Solidària 2017-2021.
 
Aquest nou pla estratègic respon a la necessitat d’adaptar-se als canvis interns que l’entitat ha viscut durant els darrers anys, en concret, canvis com el desenvolupament de nous projectes i programes —com ara el d’Educació per al Desenvolupament, UAB Impuls o Let’s Go— o la innovació en les metodologies —com ara l’ApS o la mentoria social—, i estratègies de desenvolupament d’aquests canvis, la qual cosa ha fet augmentar de manera significativa l’impacte de les actuacions.

La finalitat del Pla estratègic és posicionar la FAS com una entitat social universitària de referència, de manera que, entre les noves línies d’acció, s’inclouen incrementar l’impacte social de les actuacions i intensificar la vinculació amb la Universitat. És per això que, pel que fa a l’estratègia, la FAS ha modificat també la seva identitat, adaptant la missió i la visió a les exigències del nou model d’entitat.

L’elaboració i el disseny del Pla estratègic van comptar amb la col·laboració de diversos agents interns i externs a la UAB. D’una banda, cal destacar la participació activa de Tàndem Social, una cooperativa de treball que fa realitat projectes socials d’elevat impacte nacional i internacional. D’altra banda, van col·laborar-hi més de cinquanta agents vinculats a la FAS i a la UAB (alumnat, PAS i PDI) i representants d’altres entitats i de l’Administració pública.
 
Document marc Pla estratègic 2017-2021.