Cooperació i EpJG

Grups i entitats col·laboradores

Grups i entitats col·laboradores

Grups de recerca

Dels més de 400 grups de recerca de la UAB, només uns quants treballen en els àmbits de recerca que es vinculen als eixos de la cooperació universitària i de l’educació per al desenvolupament:
 

  • Investigacions centrades en estudis dels països empobrits des de qualsevol disciplina científica
  • Recerca orientada a investigar les estratègies, les polítiques i els actors de cooperació al desenvolupament.
  • Recerca interessada en la concepció i les teories del desenvolupament.
  • Recerca orientada a l’anàlisi de conflictes i la construcció de pau
  • Recerca en metodologies educatives per al foment d’una ciutadania crítica
  • Recerca vinculada a processos de participació ciutadana i a l’estudi dels moviments socials, etc.


Tot seguit es detallen els grups de recerca de la UAB actius en l’àmbit de la recerca aplicada al desenvolupament:
 


Centres i instituts
 


Col·lectius i entitats

El campus de la UAB, que es caracteritza per tenir un teixit associatiu ampli i divers, acull múltiples col·lectius i entitats amb vinculació a temàtiques de cooperació per al desenvolupament, solidaritat internacional i drets humans. En alguns casos es tracta de col·lectius només de la nostra Universitat i en d’altres d’entitats i moviments catalans o espanyols que han creat un grup actiu a la UAB.
 

Més informació:
Directori de col·lectius de la UAB