Didàctica de la llengua i la literatura
 Didàctica de les ciències socials 

GRICCSO (Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de Ciències Socials)
 

GRICCSO és un grup de docents que ensenya ciències socials a diferents nivells educatius (primària, secundària i universitat). Tothom té una llarga experiència docent i això ha permès poder pensar i repensar l'ensenyament de les ciències socials des de dins del centre i des de dins de la Universitat, conscients que cal seleccionar els continguts, perquè el saber és extens i complex i el temps és limitat.

El grup va començar a treballar el curs 2000-2001 amb una finalitat molt clara: reflexionar sobre el què i el com ensenyar ciències socials a l'educació obligatòria, per formar ciutadans responsables, participatius, solidaris i autònoms, capaços de prendre compromisos i d'actuar per aconseguir un món millor.AUPDCS (Asociación Universitaria del Profesorado de Didáctica de las Ciencias Sociales)
 

AUPDCS és una associació formada per professors i professores universitaris del camp de la didàctica de les ciències socials, professorat d’educació infantil, primària i secundària així com representants d’altres sectors del món de l’educació. El seu principal propòsit és contribuir a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les ciències socials, especialment a través de la investigació i la innovació, i també a la millora de la formació del professorat de ciències socials, historia i geografia. Entre les seves activitats principals cal destacar l’organització d’un simposi internacional anual, l’edició de la Revista de Investigación Enseñanza de las Ciencias Sociales -conjuntament amb els ICE de la UAB y la UB-, la difusió d’activitats científiques en didàctica de les ciències socials i la col·laboració amb altres associacions i entitats, tant nacionals com internacionals, que treballin aspectes de l’ensenyament de les ciències socials.

RIDCS (RED IBEROAMERICANA en DIDÁCTICA de las CIENCIAS SOCIALES)

RIDCS tiene como principal finalidad promover el desarrollo y la difusión de la investigación y de la formación en el campo de la Didáctica de las Ciencias Sociales a nivel Iberoamericano. La Red organiza bianualmente un Encuentro, siendo el primero en el 2012, con el objeto de promover procesos concertados de investigación, formación e interacción académica en este campo de conocimiento. El objetivo es compartir desarrollos, avances, énfasis e intereses, que permitan conformar una red académica, desde la que se pueda promover un trabajo cooperado que aporte la cualificación de este campo en la región.

International Research Association for History and Social Sciences Education (IRAHSSE)

Association Internationale de Recherche en Didactique de l’Histoire et des Sciences Sociales (AIRDHSS)

L’IRAHSSE/AIRDHSS va començar el 2010, amb un centenar de membres, entre ells professors/es, investigadors/es i d’altres experts que treballen en el camp de la didàctica de la història i de les ciències socials, i també tenen una intensa relació amb la didàctica de la geografia. No obstant, l’associació també està oberta als altres camps del coneixement de les ciències de l'educació com la història de les disciplines o d’altres camps interdisciplinaris.

Els interessos dels seus membres no es circumscriuen només a la didàctica. Per això, l'IRAHSSE/AIRDHSS pretén ser una cruïlla de tendències, un lloc de trobada on debatre i compartir sobre les diferents concepcions del nostre món, amb diferents punts de vista i des de contextos regionals, lingüístics i culturals diversos.

Amb la globalització dels intercanvis culturals, la transdisciplinarietat i la transnacionalitat són necessàries. Per això, un dels objectius clau de l'associació és recolzar aquests debats en el marc d’una estructura accessible que permeti comparar i contrastar els resultats obtinguts en la recerca des de tots els racons del món.

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Orientació Universitària Adreçades a estudiants de batxillerat i de cicles formatius de grau superior

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona