Cooperació i EpJG

Treball en xarxa amb universitats

Promoció de noves sinèrgies i espais de treball conjunt amb actors universitaris i socials que fomentin l’anàlisi, la discussió i el disseny d’estratègies per a la integració d’un enfocament d’EpD a les universitats públiques catalanes, i extensió de la xarxa en l’àmbit estatal i internacional.