Cooperació i EpJG

Matrícula solidària

Matrícula solidària

La comunitat UAB amb la Justícia Global

Amb l'objectiu de construir una universitat solidària i socialment compromesa, cada curs es desenvolupa a la UAB la campanya “Matrícula Solidària. Marca per a la justicia global” dirigida a tota la comunitat universitària. Les aportacions d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, juntament amb una aportació de la UAB constitueixen el Fons de Solidaritat de la UAB, que permet impulsar projectes de cooperació i educació per a la justícia global liderats per la mateixa comunitat universitària.

Què és la Justícia Global?

El paradigma de la Justícia Global fa èmfasi en les causes profundes de les injustícies en les relacions entre el Nord i el Sud globals. Des de l’exigència de drets humans a escala mundial, la Justícia Global posa el focus en els efectes i la responsabilitat del països enriquits sobre les vulneracions de drets als països empobrits.

La Justícia Global és una òptica des d’on comprendre críticament i revertir el sistema de desigualtats global així com una eina per incidir de forma col·lectiva en la transformació dels problemes a nivell local i global.  

Comprenent aquest i altres paradigmes de l’agenda de la cooperació, la Universitat i la seva comunitat han de jugar un paper important en la creació de les condicions que possibilitin un món més just, divers i en pau.  

Com es compromet la UAB amb la Justícia Global?

Com a universitat alineada amb els esforços per l’assoliment dels reptes globals de benestar, de sostenibilitat del planeta i de benestar de la humanitat i dels éssers vius,  la UAB treballa per a la promoció d’accions de cooperació i solidaritat que posin a disposició de la Justícia Global l’expertesa i el potencial de la comunitat UAB.

L’any 1992, les aportacions de departaments i centres de recerca de la UAB donen lloc al primer fons de solidaritat de la universitat, que s’amplia el 1994 amb les contribucions de personal docent i d'administració i serveis. Des del 1994, la UAB es compromet a donar el 0,7% del pressupost d'ingressos propis a accions de cooperació orientades a la defensa i promoció dels drets humans, la reducció de les desigualtats i el foment de la pau, en línia amb la resolució de Nacions Unides de 1972.

Aquesta iniciativa, s’emmarca en el compromís de la universitat amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de l’ONU. Pots consultar altres accions vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Justícia Global de la universitat.

Com pots contribuir-hi com a estudiant?

Si ets estudiant, fes una matrícula solidària. Només has de marcar amb una creu aquesta casella a la matrícula. La teva aportació de 15 euros es destinarà a finançar iniciatives de cooperació per a la Justícia Global a països del Sud global en àmbits com l'educació, la salut, la justícia de gènere, el medi ambient o la governabilitat democràtica. Fes matrícula solidària. Marca Justícia Global!

El curs passat, gairebé 2000 estudiants van fer la seva aportació.

Consulta més opcions de participació en accions de cooperació i acció social al web de la FAS.