Cooperació i EpJG

Campanya 0,7

Amb l'objectiu de construir una universitat solidària i compromesa, cada inici de curs es posa en marxa la campanya pel 0,7%, dirigida a tota la comunitat universitària. Les aportacions d'estudiants, professorat i personal d'administració i serveis, juntament amb una aportació de la UAB, constitueixen el Fons de Solidaritat de la UAB.

Si ets estudiant i vols donar el teu 0,7, només has de marcar amb una creu aquesta casella de la matrícula. La teva aportació de 15 euros es destinarà a finançar iniciatives de cooperació per al desenvolupament a països del Sud en àmbits com l'educació, la salut, el medi ambient, agricultura, alimentació i governabilitat democràtica. Marca solidaritat. Marca cooperació.D'on sorgeix la campanya del 0,7?

El fort impacte de la guerra dels Balcans (1992-1995) va generar campanyes de solidaritat arreu i, en el cas de la nostra universitat, aquestes es van concretar, entre d'altres, amb l'acollida d'estudiants bosnians. D’altra banda, en el mateix període, un nou moviment de solidaritat internacional al voltant de la reivindicació del 0,7 % en ajuda oficial al desenvolupament, tal com recomanava una resolució de l'ONU de 1972, va convocar joves d'arreu de l'Estat en múltiples acampades urbanes amb aquest lema durant l'hivern de 1994-1995.

En aquest context, l'any 1992 es va crear un primer fons de solidaritat amb aportacions de departaments, de centres i de la mateixa UAB i es va constituir la Comissió Autònoma Solidària, encarregada de la gestió d'aquestes aportacions. Aquell mateix any es va iniciar una campanya adreçada al personal docent i al d'administració i serveis de la UAB, en què es feia una crida a la solidaritat per ampliar aquest fons. Dos anys més tard es va començar una campanya similar adreçada a l'alumnat.

El novembre de 1994 el Claustre de la UAB decideix donar el 0,7 % del pressupost d'ingressos propis a accions de cooperació per al desenvolupament. Aquest compromís s'ha mantingut amb diferents criteris d'aplicació fins avui dia, tot i que més aviat tendeix a assegurar una aportació mínima anual.

Històric aportacions estudiants matriculació

Postal Campanya 0,7%