Voluntariat

Estudiants de suport - PIUNE

Estudiants suport

Voluntariat Estudiants Suport

  • Proporcionar als estudiants amb diversitat funcional un suport en les assignatures.
  • Suport acadèmic i a l'aula (apunts, preparació d'exàmens, suport en pràctiques...)

"Estudiants de Suport" és un programa de voluntariat que es realitza amb l’objectiu de poder proporcionar als estudiants amb diversitat funcional un suport en les assignatures. La teva tasca és diferent en funció de l'estudiant beneficiari (ex: passar apunts, recordar exàmens, suport en pràctiques...).

Què haig de fer?

Per poder tenir l'opció de reconeixement de crèdits, has de fer una sèrie d'activitats formatives. Si no vols fer les activitats formatives pel reconèixement de crèdits i estàs fent l'activitat de suport, pots tenir un certificat de voluntariat.

Com participar-hi?

Generalment qui et buscarà és l'estudiant PIUNE beneficiari i t'oferirà ser el seu estudiant de suport. A partir d'aquí t'has de dirigir al PIUNE per tal de formalitzar-ho mitjançant la signatura de la documentació.

A canvi del teu ajut i, en funció de les assignatures a les que facis suport, es poden reconèixer crèdits de lliure elecció (mínim fer suport a 2 assignatures).

2 assignatures: 2 crèdits

3 i/o 4 assignatures: 3 crèdits

5 i/o més: 4 crèdits

Pots aconseguir un màxim de 6 crèdits ja que podràs fer un curs amb nosaltres gratuït amb el que pots obtenir 2 crèdits.

 

CONTACTE
93 581 47 16
fas.piune@uab.cat 

Fitxa Informativa Estudiants Suport