Voluntariat

Formació interna


La formació del voluntariat és per a la FAS un deure respecte als col·lectius amb els que treballem, que tenen el dret de rebre la millor atenció en les diferents actuacions, i respecte a les persones voluntàries, que tenen el dret de desenvolupar la seva tasca de la millor forma possible. Des de la Fundació entenem que la formació del voluntariat no és només instrumental i adreçada al desenvolupament de la seva tasca, sinó que apostem per una educació en valors. Busquem que els voluntaris universitaris desenvolupin una opinió crítica i reflexionada sobre les realitats dels diferents programes, així com una sensibilitat, compromís i responsabilitat social que ha d’afavorir la cohesió i la inclusió social.

Per desenvolupar aquesta tasca a la Fundació comptem amb el Pla de formació del voluntariat de la FAS que serveix per:

  • Donar resposta a les necessitats formatives dels voluntaris/es de la FAS i oferir eines i recursos formatius a les persones voluntàries
  • Garantir que tinguin els coneixements i habilitats bàsiques necessàries tant per al desenvolupament de les seves activitats com per acostar-se i entendre al col·lectiu al que s’adrecen.

No hem de perdre de vista que la formació és un bon moment per:
  • Reforçar la identitat individual i col·lectiva del voluntariat tant a nivell del programa on participa com amb l’entitat.
  • Fomentar la formació permanent des del compromís i responsabilitat del voluntari amb la seva tasca
  • Escoltar les necessitats i realitats de cada persona voluntària i també del grup per tal d’oferir una formació que realment s’adapti a les seves necessitats
  • Prendre consciència de les competències transversals que es treballen a través de la acció voluntària.

La formació es planifica en: formació bàsica, específica i en les trobades de voluntariat com el Nostrum.