Voluntariat

Pla de gestió

El Pla de gestió del voluntariat és un document intern de la Fundació on es recullen els processos de gestió i formació del voluntariat de la FAS així com la nostra visió del voluntariat. Inclou els drets i deures del voluntariat.

Resulta, doncs, un document important i compartit per tot l'equip de dinamització del voluntariat i que ens permet transmetre i desenvolupar el nostre model de voluntariat.

Pla de gestió del voluntariat de la FAS