Voluntariat

Programa Acollida

Acollida


         
         
       Acompanyament de persones en cerca de refugi.

​         
         
       1 dia a la setmana durant 2-3 hores, al Campus de la UAB o a l’entorn proper. En horari variable, de             matí o tarda.

           
       Acompanyament social individualitzat i activitats de suport en l’aprenentatge de l’idioma.

         
           
       Accions de sensibilització i mobilització al campus de la UAB.


En un context global marcat per la continuada vulneració de drets que pateixen les persones en cerca de refugi, el Programa Acollida té l’objectiu de contribuir a la plena inclusió de les persones sol·licitants de protecció internacional a través de la implicació de la comunitat UAB en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament, així com a través de la sensibilització i la mobilització ciutadanes.

El Programa ofereix tres opcions de voluntariat:

1. Acompanyament social
Projecte de mentoria social orientat a promoure l’autonomia i a oferir suport per al coneixement de l’entorn a través de la creació d’un vincle de confiança.

2. Suport en l’aprenentatge de llengües i en competències digitals
Dinamització d’espais d’aprenentatge per al reforç de competències lingüístiques en català i castellà a través de l’ús de la tecnologia i de la promoció de la pràctica de l’idioma.

3. Accions de sensibilització i mobilització
Organització d’accions de sensibilització i mobilització per a la promoció del coneixement de les causes profundes dels desplaçaments i en defensa dels drets de les persones en cerca de refugi.

QUI POT PARTICIPAR-HI?

Membres de la comunitat universitària de la UAB (estudiants, PAS i PDI) que tinguin domini de l’entorn i disposin d’habilitats socials i comunicatives, sensibilitat i interès en qüestions socials, coneixements avançats d’anglès, francès o altres idiomes i/o formació en acció social.

QUAN I ON?

La dedicació és d’un cop a la setmana, durant 2-3 hores, en horari variable de matí o tarda, amb un compromís mínim de 6 mesos. Al campus de la UAB i a l’entorn proper

CONTACTE
93 581 40 41
fas.acollida@uab.cat

Consulta la fitxa informativa