Voluntariat

Programa Acollida

Voluntariat Acollida

Voluntariat- Persones refugiades


         
         
       Acompanyament de persones en cerca de refugi.

​         
         
       1 dia a la setmana durant 2-3 hores, al Campus de la UAB o a l’entorn proper. En horari variable, de matí o tarda. També virtualment.

           
       Acompanyament social individualitzat.

         
           
       Accions de sensibilització i mobilització al campus de la UAB.


En un context global marcat per la continuada vulneració de drets que pateixen les persones en cerca de refugi, el Programa Acollida té l’objectiu de contribuir a la plena inclusió de les persones sol·licitants de protecció internacional a través de la implicació de la comunitat UAB en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament, així com a través de la sensibilització i la mobilització ciutadanes.

El Programa ofereix dues opcions de voluntariat:

1. Acompanyament social
Suport a la inclusió social i acompanyament per a l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus. Es tracta d'un projecte de mentoria orientat a facilitar el coneixement de l'entorn i oferir suport i guiatge a través de la creació d'un vincle de confiança.

2. Accions de sensibilització i mobilització - Grup d'acció
Disseny i realització d’accions de campanyes per a la promoció del coneixement de les causes profundes dels desplaçaments i en defensa dels drets de les persones en cerca de refugi.

CONTACTE
93 581 40 41
fas.acollida@uab.cat

Consulta la fitxa informativa