Voluntariat

Programa Acollida

Voluntariat Acollida

Voluntariat- Persones refugiades

  • Acompanyament social a persones en situació de cerca de refugi.
  • Dinamització d'activitats grupals d'inclusió i participació al campus UAB: hort comunitari a l'Hortaula, activitats culturals i/o de coneixement de l'entorn. 
  • Accions de sensibilització sobre migracions, refugi i drets humans al campus UAB i a xarxes socials. Horaris segons disponibilitat, amb freqüència setmanal aproximada. 

En un context global marcat per la continuada vulneració de drets que pateixen les persones en cerca de refugi, el Programa Acollida té l’objectiu de contribuir a la plena inclusió de les persones sol·licitants de protecció internacional a través de la implicació de la comunitat UAB en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament, així com a través de la sensibilització i la mobilització ciutadanes.

El programa ofereix diferents línies d’acció: 

  • Acompanyament social

Suport a la inclusió social i acompanyament per a l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus. Es tracta d'un projecte de mentoria orientat a facilitar el coneixement de l'entorn i oferir suport i guiatge a través de la creació d'un vincle de confiança.

  • Hort comunitari

Joves en situació de refugi i estudiants de la UAB es troben amb l'objectiu d'intercanviar experiències, aprenentatges i cuidar de la terra conjuntament. 

  • Accions de sensibilització sobre migracions, refugi i drets humans

Disseny i realització d’accions al campus UAB i a les xarxes socials. Dinamització de la Bústia Antiracista, en la qual s'identifiquen i s'assenyalen missatges racistes que mensualment es comparteixen a l'Instagram de la FAS. 

Com puc contribuir-hi? 

Les persones voluntàries del Programa d'Acollida poden contribuir en les diverses iniciatives, segons interès, perfil i disponibilitat. Amb una dedicació aproximada de 2 a 3 hores a la setmana, en horari flexible. Les diferents iniciatives es realitzen al campus de la UAB i també a l'entorn proper.

CONTACTE

93 581 40 41

fas.acollida@uab.cat

Fitxa informativa Acollida