Voluntariat

Programa Acollida

Voluntariat Acollida

Voluntariat- Persones refugiades

  • Acompanyament de persones en cerca de refugi.
  • 1 dia a la setmana durant 2-3 hores, al Campus de la UAB o a l’entorn proper. En horari variable, de matí o tarda. També virtualment.
  • Accions de sensibilització i mobilització al campus de la UAB.
  • Acompanyament social individualitzat

En un context global marcat per la continuada vulneració de drets que pateixen les persones en cerca de refugi, el Programa Acollida té l’objectiu de contribuir a la plena inclusió de les persones sol·licitants de protecció internacional a través de la implicació de la comunitat UAB en el desenvolupament d’accions d’acollida i acompanyament, així com a través de la sensibilització i la mobilització ciutadanes.

El Programa ofereix dues opcions de voluntariat:

1. Acompanyament social
Suport a la inclusió social i acompanyament per a l’autonomia de les persones sol·licitants de protecció internacional residents al campus. Es tracta d'un projecte de mentoria orientat a facilitar el coneixement de l'entorn i oferir suport i guiatge a través de la creació d'un vincle de confiança.

2. Accions de sensibilització i mobilització - Grup d'acció
Disseny i realització d’accions de campanyes per a la promoció del coneixement de les causes profundes dels desplaçaments i en defensa dels drets de les persones en cerca de refugi.

CONTACTE
93 581 40 41
fas.acollida@uab.cat

Fitxa informativa Acollida 2021