Discapacitat i NEE

Tutors/es de les facultats

Tutors NEE

Aquests són els tutors i les tutores de referència a les Facultats de la UAB pel curs 2021-2022:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Mercè Martí Ripoll. Vicedegana d'Estudiants i Relacions Institucionals, merce.marti@uab.cat / 935 81 28 04 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Periodisme

Comunicació Audiovisual

Publicitat i Relacions Públiques

  • Alfons Gonzalez Quesada (Coordinador Grau en Publicitat i Relacions Públiques), alfons.gonzalez@uab.cat / 93 581 15 41

Comunicació Interactiva i Comunicació de les Organitzacions

  • Belén Monclús Blanco (Coordinadora Grau Comunicació Interactiva i de les Organitzacions), belen.monclus@uab.cat / 93 581 16 43

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Educació Infantil

Educació Primària

  • Emilee More, Coordinadora Grau Educació Primària, emilee.more@uab.cat / 935 81 26 58 (Educació Primària)

Educació Social

Ciències Educació Infantil + Primària

  • Maria Lurdes Martínez Minguez, Vicedegana d'estudis, lurdes.martinez@uab.cat / 93581 27 04 (Educació infantil i primària)

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

  • Alexandra Simon Villar, Coordinadora d’ADE, ADE en anglès i ADE més Dret. Coordinadora Acadèmica del Màster en Gestió Empresarial CITIUS, alexandra.simon@uab.cat / 935 81 25 55

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Maria Noguera, Directora de l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera, maria.noguera@uab.cat / 935 92 97 10

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat i als diferentes centres:

Fisioteràpia

Infermeria

Medicina

  • Alex Perálvarez, Coordinador Unitats Docents de ciències mèdiques bàsiques, Alex.Peralvarez@uab.cat / 93 581 45 04

Aquesta són les persones de referència a la teva facultat:

  • Maria del Mar Badia Martín, tutora per alumnat dels Graus de Psicologia i Logopèdia, mar.badia@uab.cat / 935 81 45 30

Aquestes són les persones de referència a la teva facultat:

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

La persona de referència al servei de llengües de la UAB és: 

 

Aquesta és la persona de referència a la teva facultat:

  • Joan Pérez Ventayol (Director de l’Escola d’Arxivística i Gestió de Document), joan.perez@uab.cat,  93 581 73 99