Discapacitat i NEE

Com accedir als serveis

El PIUNE et pot donar suport mentre estiguis estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona. Volem ajudar-te a identificar les adaptacions i recursos més adequats a les teves necessitats individuals.

Usuaris de nou accés

Passos a seguir per accedir als serveis del PIUNE per primera vegada:


Usuaris amb continuïtat en el servei

En cas de decidir voler continuar al PIUNE, s'ha de renovar l'accés a aquest servei cada any acadèmic.

Cap a principi de curs, us arribarà un mail a tots els usuaris per recordar-vos que heu de demanar cita prèvia per a renovar. En aquesta cita, s'actualitzarà la informació de cada usuari i es comprovarà que continuï dins del sistema educatiu de la UAB.