Discapacitat i NEE

Com accedir als serveis

Com accedir als serveis del PIUNE

El PIUNE et pot donar suport mentre estiguis estudiant a la Universitat Autònoma de Barcelona. Volem ajudar-te a identificar les adaptacions i recursos més adequats a les teves necessitats individuals.

Usuaris de nou accés

 

En primer lloc, per valorar les teves necessitats educatives és necessari mantenir una entrevista i, cal demanar cita prèvia via correu electrònic. En cas que per les circumstàncies actuals sigui necessari, aquesta entrevista es pot fer per videoconferència.

Resum dels passos a seguir per accedir als serveis del PIUNE per primera vegada:


Usuaris amb continuïtat en el servei

En cas de decidir voler continuar al PIUNE, s'ha de renovar l'accés a aquest servei cada any acadèmic.

Cap a principi de curs, us arribarà un mail a tots els usuaris per recordar-vos que heu de demanar cita prèvia per a renovar. En aquesta cita, s'actualitzarà la informació de cada usuari i es comprovarà que continuï dins del sistema educatiu de la UAB.