Publicacions periòdiques

REVISTES PERIÒDIQUES


Els Departaments adscrits a la Facultat de Ciències de l’Educació editen, periòdicament, les següents revistes electròniques indexades:


Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language and Literature (multilingüe). Revista amb revisió per parells que recull articles d’experts internacionals en el camp de la didàctica de la llengua i la literatura i treballs d’alumnes pre- i postdoctorals d’arreu del món. Es publiquen quatre números a l’any.


EDUCAR (castellà). Revista universitària d’investigació que es publica semestralment i està adreçada a universitaris, administradors i públic especialitzat i interessat en temes de caràcter educatiu.


Enseñanza de las Ciencias (castellà). Revista adreçada a professors i investigadors del camp de la didàctica de les ciències i de les matemàtiques. Es publiquen tres números a l’any.


Enseñanza de las ciencias sociales (castellà). Revista amb revisió per parells dedicada a la investigació en didàctica de la geografia, la història i les ciències socials en genera. Es publica anualment.